Universitetsrektorer går mot flere endringer av Forskningsrådet
LUKK
Annonse
Annonse

Universitetsrektorer går mot flere endringer av Forskningsrådet

Av NTB

Publisert 21. februar 2023

Kunnskapsdepartementet vil endre deler av Forskningsrådet. Det får rektorene ved de to største universitetene til å reagere. De frykter mer politisk styring.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp) foreslår nemlig blant annet at det er departementet og ikke Kongen i statsråd som skal oppnevne styret i Forskningsrådet, skriver Aftenposten.

Han foreslår også at styret skal få færre medlemmer og at rådet ikke lenger skal ha egne vedtekter. Disse endringene kommer i tillegg til at rådet har måttet kutte i sitt driftsbudsjett.

Annonse

Nå reagerer rektorene ved Universitetet i Oslo (UIO) og ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim.

Rektor Svein Stølen ved UiO skriver i et brev til departementet at endringene vil øke muligheten for sterkere politisk styring av forskningen. Han mener at det er Kongen i statsråd som må oppnevne styret.

NTNU-rektor Anne Borg er enig med Stølen. Hun viser til at man i Europa ser regjeringer som ikke respekterer forskningens uavhengighet, og mener det ikke er klokt å svekke tilliten til at forskning og forskningens resultater er fri fra politisk instruks og styring.

Statssekretær Oddmund Hoel (Sp) er uenig i at endringene som foreslås innebærer prinsipielle endringer og avviser at utviklingen går mot mer politisk styring av rådet.

– Det er vår klare intensjon at det skal være et faglig og uavhengig styre, og at alle gode idealer om fri forskning skal føres videre, sier Hoel.

Les også: