UNN-direktør ansatt som UiT-professor

Av Julia Loge

Publisert 18. desember 2018

Det omstridte professoratet for den tidligere direktøren ved Universitetssykehuset Nord-Norge er i havn, som avtalt i Ingebrigtsens sluttpakke.

I januar begynner Tor Ingebrigtsen i 100 prosent stilling som professor ved Institutt for klinisk medisin ved UiT Norges arktiske universitet (UiT), skriver universitetet i en nyhetssak.

– Jeg er glad for at Tor Ingebrigtsen begynner i et professorat ved UiT. Han er en god og inspirerende underviser og forsker, og representerer solid kompetanse i sitt eget fagmiljø og i hele Det helsevitenskapelige fakultet, sier rektor Anne Husebekk i pressemeldingen.

Sykehuset dekker kostandene

Ingebrigtsen får ordinær lønn basert på hans kvalifikasjoner og den professorstillingen har tiltrer. Det er avtalt at UNN vil dekke lønnskostnader, inkludert sosiale utgifter og arbeidsgiveravgift. Det er ikke uvanlig at stillinger finansieres av samarbeidspartnere og andre finansieringskilder, skriver UiT.

UiT har denne høsten gjennomført en uavhengig faglig vurdering, og konkludert med at Ingebrigtsen er godt kvalifisert for stillingen. Tor Ingebrigtsen har også tidligere hatt en professor II-stilling ved Institutt for klinisk medisin ved UiT.

Reagerte på sluttpakke

I februar gikk UNN-direktøren av etter trusselanklager, men ifølge sluttpakken beholdt Ingebrigtsen lønnen på 1,9 millioner kroner ut året for så å gå over i ny jobb som professor ved det Helsevitenskapelige fakultet ved UiT – finansiert av UNN.

Det fikk en rekke helsepolitikere til å reagere, blant dem Kjersti Toppe (Sp) i helsekomiteen på Stortinget. Forskerforbundets tillitsvalgt ved UiT, Olaf B. Styrvold krevde utlysning og sakkyndig komité.

Styreleder og nestleder i UNN trakk seg også i forbindelse med konflikten om et behandlingstilbud i Bodø. Ifølge en granskningsrapport skjedde det flere brudd på helseforetaksloven og helseforetaket fikk kritikk for uformell styring på grunn av manglende møteinnkallelser og referater.

 

Gleder seg til å undervise

– Jeg er glad for å få denne muligheten og gleder meg til å jobbe med oppgaver innen forskning og undervisning som alltid har interessert meg. Blant annet ser jeg fram til å ha mer studentundervisning, og jeg setter stor pris på å jobbe sammen med ungdom. Det gir meg også mulighet til utvidet forskning på områder jeg har drevet med hele tiden, og sammen med forskningsgruppen jeg er en del av, sier Tor Ingebrigtsen

Ingebrigtsen skal blant annet forske på blodåresykdommer i hjernen, med utgangspunkt i data innsamlet fra Tromsøundersøkelsen (Tromsø 7).

– Det er en innsamling jeg var med på å planlegge, parallelt med at jeg jobbet som direktør på UNN. Jeg skal også jobbe med nasjonalt kvalitetsregister for ryggkirurgi, som jeg var med på å starte, og som jeg har fulgt med stor interesse siden.