Useriøst oppslag om tidsskrifter
LUKK
Annonse
Annonse

Useriøst oppslag om tidsskrifter

Av Jørgen Carling, Institutt for fredsforskning (PRIO)

Publisert 3. mai 2021 kl. 12:51

Vi trenger fortsatt debatt om vitenskapelig, men helst uten at vi først må bale med alternative fakta av den typen Forskerforum formidler i dette oppslaget, skriver Jørgen Carling.

Det er fint at også Forskerforum dekker debatter om vitenskapelig publisering. Men oppslaget «Mener vi kaster bort milliarder på tidsskrifter» (13.04.2021) fordummer både debatten og journalistikken. Greit nok at saken bygger på intervjuer. Problemet er at journalisten presenterer ideologiske synspunkter som det var ren faktainformasjon.

I saken skriver Forskerforums journalist at «den faktiske kostnaden ved å klargjøre, publisere og arkivere en artikkel varierer mellom 1000 og 5000 kroner». Dette er ikke en faktaopplysning om kostnader, men uttrykk for et bestemt ideologisk syn på hva «publisering» bør være. Hvis man for eksempel mener at det er verdifullt med redaktører i tidsskrifter, så svikter regnestykket.

Det er ofte mulig å bytte ut menneskelige vurderinger med automatisering og spare masse penger. For eksempel kunne vi byttet ut alle skriftlige oppgaver i skolen med flervalgsoppgaver som ble rettet automatisk. Tusenvis av lærere kunne sies opp eller overføres til andre oppgaver. En debatt om en slik modell kunne åpenbart ikke tatt for gitt at det var den automatiserte løsningen som var den «faktiske kostnaden» ved å vurdere elevers læring. Man måtte forholdt seg til helheten i læring og vurdering, på samme måte som man må forholde seg i til helheten i vitenskapelig publisering i den debatten Forskerforum går inn i.

Med noen Google-søk kunne journalisten orientert seg om hvem hun intervjuet og hvordan deres utsagn må settes inn i en sammenheng snarere enn å gjengis ukritisk som fakta.

Dersom Forskerforum brukte samme tilnærming i klimajournalistikken kunne det gitt oss oppslaget «Mener vi kaster bort milliarder på klimatiltak», bygget på et intervju med professor Ian Plimer, en kjent australsk klimafornekter. Journalisten ville videreformidlet hans faktaopplysning om at «den virkelige årsaken til klimaendringer har ingen ting med menneskelig aktivitet å gjøre». Videre kunne man intervjuet noen fra Kilmarealistene for å vise a Plimer har søtte i Norge.

Bortsett fra noen skråsikre aktivister i ulike hjørner av feltet, så er de fleste enige om at vitenskapelig publisering må ivareta ulike hensyn og at det kan by på dilemmaer. Vi trenger fortsatt debatt, men helst uten at vi først må bale med alternative fakta av den typen Forskerforum formidler i dette oppslaget.

Skriv til oss!
Vi tar gjerne i mot leserinnlegg av og for ansatte i kunnskapssektoren. Maks lenge i blad er 7000 tegn for leserinnlegg og 9000 tegn for kronikker. På nett kan det være både lengre og kortere.
Send til redaksjonen@forskerforum.no.

Les også: