Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Utålmodig etter å spisse forskningen

Av Forskerforum

Publisert 21. mars 2013

Kristin Halvorsen gjestet Unios konferanse for høyere utdanning og forskning.

Fakta

Noen hovedpunkter:

  • studentdrevet forskning, tettere samspill mellom undervisning og forskning
  • tiårsplan for sektoren, rullering hvert fjerde år, oppstart 2014
  • beholder mål om tre prosent av BNP til FoU, derav én prosent fra staten
  • prøveordning med 300 innstegsstillinger, ikke avklart finansiering
  • varsler gjennomgang av tellekanter og fordeling  av basis- og programmidler

 

 

– Uansett hvor mye penger vi legger til forskning, blir vi små i verdenssammenheng. Derfor må vi spisse forskningen. Der er jeg utålmodig, sa kunnskapsminister Kristin Halvorsen da hun gjestet Unios konferanse for høyere utdanning og forskning.

Vurderer finansieringen

Hun benyttet anledningen til å gå gjennom forskningsmeldingen som ble presentert 8. mars.

– Vi ser på hva vi kan gjøre med finansieringen for å få institusjonene til å spesialisere seg mer. I meldingen har vi lagt vekt på å heve kvaliteten på forskningen og bakke opp enkelte miljøer, som space science, kreftforskning og forskning på mødre/barn-helse i Bergen, gjennom ordningen med senter for fremdragende forskning, sa Halvorsen.

– Vi har også tatt til oss Unios forslag om å utvikle ph.d.-er i offentlig sektor. Det trengs mer forskning og innovasjon i offentlig sektor og hvordan vi skal løse velferdsstatens utfordringer, sa hun.

Pisk mot midlertidighet

Unio har også vært opptatt av å få ned antall midlertidige stillinger i sektoren. Kunnskapsministeren understreket at hun vil gå strengere til verks om institusjonene ikke skjerper seg.

– Nå tar vi en ny omdreining for hvordan vi skal følge opp denne saken. Vi vil pålegge institusjonene å lage handlingsplaner for hvordan de vil få ned antall midlertidige stillinger. Og kanskje skal vi true med økonomiske sanksjoner om de ikke følger planen. Det pleier som regel å hjelpe med litt ris bak speilet, sa Halvorsen.