- Utlendinger forbigås ved ansettelser

Av Forskerforum

Publisert 23. september 2014

--utlendinger-forbig-s-ved-ansettelser


Universitetet i Helsinki.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

FINNLAND: Andelen utenlandske vitenskapelig ansatte i Finland har økt kraftig de siste årene – fra 12 prosent i 2010 til 18 prosent i 2013.

Det fører til ulike utfordringer. Ifølge finske Forskarförbundet havner mye av det administrative arbeidet på de finsktalende ansatte, mens de utenlandske forskerne kan bruke mer av sin tid på forskning og undervisning, skriver Helsinki Times.

Statskanalen YLE rapporterer derimot at utenlandske akademikere opplever diskriminering og forbigåelser ved faste ansettelser.