Utvalg: Dette truer den akademiske ytringsfriheten

Truslene mot akademisk ytringsfrihet bidrar til den mest effektive formen for sensur, mener Kierulf-utvalget: selvsensur.