Uverdige lønnsvilkår for pensjonistar?

Pensjonerte forskarar er svært billig arbeidskraft for universitetet.