valle-meteoritten-til-t-yen

Valle-meteoritten er 4,5 kg. Foto: Rune S. Selbekk, Naturhistorisk museum

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Noregs 16. meteoritt vart funnen i Valle i Setesdal i fjor sommar. No har meteoritten slutta seg til meteorittsamlinga ved Naturhistorisk museum (NHM), Universitetet i Oslo.

– NHM stod fram som den mest seriøse mottakaren. Ikkje minst var det viktig for meg at meteoritten dermed vart gjord tilgjengeleg for forskarar og vart registrert som offisiell meteoritt, seier finnaren Terje Fjeldheim ifølgje heimesidene til NHM.

Berre Finmarken- og Tysnes-meteorittane er større, opplyser fyrsteamanuensis Rune Selbekk.