Ved Det humanistiske fakultet har vi ledig stilling som Instituttleder – Institutt for filosofi og religionsvitenskap

Ved Det humanistiske fakultet har vi ledig stilling som Instituttleder - Institutt for filosofi og religionsvitenskap

This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden. NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Vi søker gode kunnskapsledere – er du en av dem?

Institutt for filosofi og religionsvitenskap søker en motiverende og inkluderende instituttleder som kan utvikle instituttet videre sammen med kompetente og engasjerte medarbeidere. Som instituttleder er du instituttets daglige leder. Du rapporterer til din dekan og inngår i dekanens ledergruppe.

Annonse

Arbeidssted er Trondheim.

Kort beskrivelse av instituttet finnes her

Arbeidsoppgaver

Strategisk arbeid, fag, utvikling, nettverksbygging og samarbeid:

 • drive og videreutvikle virksomheten ved instituttet med fokus på kjerneoppgavene forskning og undervisning i tråd med NTNU og fakultetets strategi
 • representere instituttet både internt ved NTNU, nasjonalt, internasjonalt og overfor næringsliv og offentlig sektor
 • delta i NTNUs strategiske arbeid, stimulere til innovasjon og sørge for at enheten har oppdaterte strategier og at vedtak følges opp
 • fremme en positiv organisasjonskultur og bidra til et stimulerende arbeids- og læringsmiljø for studenter og ansatte
 • skape et likestilt og mangfoldig universitet

Personalledelse og arbeidsmiljø:

 • personalansvar for instituttets ansatte
 • representere arbeidsgiver og ivareta samarbeid og medbestemmelse
 • utøve ledelse i tråd med NTNU sine verdier og med fokus på god personalledelse i kunnskapsorganisasjoner og arbeidsmiljøutvikling

Daglig drift av instituttet:

 • utøve god faglig ledelse med vekt på utvikling og kvalitet i undervisning og forskning
 • sørge for velegnede teknisk-administrative tjenester
 • sørge for at instituttet drives i samsvar med lov- og regelverk og gjeldende føringer fra NTNU, herunder effektiv ressursforvaltning og økonomistyring

Kvalifikasjonskrav

 • vitenskapelig kompetanse, førstestillingsnivå, dr.grad eller tilsvarende innenfor ett av instituttets fagområder  
 • høy motivasjon for ledelse i akademia
 • omfattende erfaring og gode resultater fra faglig ledelse fortrinnsvis fra universitet, høyskole, forskningsinstitusjoner eller større kunnskapsorganisasjoner 
 • erfaring fra undervisning og forskning
 • gode kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig, på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner 

 • erfaring med strategisk arbeid
 • erfaring med økonomistyring og kunnskap om forvaltningsprosesser
 • erfaring med personalansvar og utvikling av organisasjoner og organisasjonskultur
 • kunnskap om og resultater fra aktivt likestillings- og mangfoldarbeid
 • erfaring med nettverksarbeid nasjonalt og internasjonalt

Personlige egenskaper 

 • gode samarbeidsegenskaper og personlig egnethet for å lede, inkludere, skape tillit og bygge nettverk og relasjoner
 • gode strategiske evner
 • beslutningsdyktig, fleksibel og tydelig

Det forutsettes at den som ansettes deltar på NTNUs lederutviklingsprogram.

Vi tilbyr 

Lønn og vilkår 

Instituttleder ansettes på åremål for fire år tom. 31.07. 2025. Ønsket tiltredelse er 01.8.2021. Stillingen lønnes som instituttleder kode 1475 i henhold til statens regulativ avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansattloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis.

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde CV, attester og vitnemål.

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter de organisatoriske endringer og vedtak som fattes.

I henhold til Offentleglova kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Kandidater som har bedt seg unntatt offentlighet vil bli kontaktet før offentliggjøring av søkerliste.

Spørsmål om stillingen kan rettes til dekan Anne Kristine Børresen, tlf.  73596593, e-post: anne.k.borresen@ntnu.no 

Har du spørsmål om ansettelsesprosessen, kontakt HR-rådgiver Åse Marit Skarholt på epost: ase.marit.skarholt@ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no.  Merk søknaden med referansenummer: HF 20-047

Søknad sendes inn via jobbnorge.no

Søknadsfrist: 10.05.2021

Søk på stillingen

Dragvoll oversiktsbilde Foto: Erik Børseth/NTNU

NTNU – kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden

Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen.

Det humanistiske fakultet

Det humanistiske fakultet tilbyr et bredt spekter av utdanninger innenfor humanistiske fagområder, og er Norges nest største humaniora-fakultet målt i antall studenter. Vi vil utvikle ledende fagmiljøer innenfor handlingsrettet humaniora, og nytenkende og utforskende undervisning. Fakultetet består av sju institutter og en fakultetsadministrasjon.