Ved disse universitetene og høyskolene kan det bli streik
LUKK

Lønnsoppgjøret 2024:

Ved disse universitetene og høyskolene kan det bli streik

Av Julia Loge

Publisert 22. mai 2024 kl. 13:31

Blir det streik fra fredag, er Unio klar med opptrapping allerede mandag morgen. Oslomet kan bli særlig hardt rammet.

Natt til fredag er det frist for meklingen med fagforeningene og staten som arbeidsgiver. Hvis de ikke blir enige hos riksmekleren, kan det bli streik fra fredag morgen.

Tre fagforeninger har siktet seg ut Oslomet i sine første streikeuttak.

Unio tar ut 900 ansatte i forskning og høyere utdanning

Unio, som gjennom Forskerforbundet er blant de største fagforeningene i universitetssektoren har nå kommet med oversikt over hvem de vil ta ut i streik i fase to.

Fase én for Unio er et lite og forberedende uttak fra fredag. Fase to starter allerede mandag, og da vil Unio ta ut til sammen 1594 medlemmer i streik. Blant dem jobber nesten 900 ved universiteter og høyskoler.

«De største uttakene gjøres ved Norges teknisk- naturvitenskaplige universitet (NTNU), Universitetet i Bergen (UiB), Universitetet i Sørøst-Norge (USN) og ved ulike politidistrikt og særorgan», skriver Unio i en pressemelding.

Her er Unios oversikt:

 • Arkivverket: 38 ansatte
 • Norsk institutt for bioøkonomi (Nibio): 11 ansatte
 • Veterinærinstituttet: 13 ansatte
 • Norges geologiske undersøkelse: 52 ansatte
 • Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse: 6 ansatte
 • Høyskolen på Vestlandet: 78 ansatte
 • Norges miljø- og biovitenskaplige universitet (NMBU): 47 ansatte
 • Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU): 324 ansatte
 • OsloMet – storbyuniversitetet: 63 ansatte
 • Universitetet i Bergen: 118 ansatte
 • Universitetet i Oslo: 52 ansatte
 • Universitetet i Stavanger: 84 ansatte
 • Universitetet i Sørøst-Norge: 103 ansatte

I tillegg til medlemmer i Forskerforbundet, tar Unio stat også ut medlemmer i Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet og Akademikerforbundet ved universiteter og høyskoler.

YS og LO tar også ut ansatte ved Oslomet

LO Stat kom med fase én streikeuttaket 16. mai, og vil ta ut 1100 statsansatte i Oslo, inkludert byens to universiteter:

 • OsloMet – storbyuniversitetet: 277 ansatte
 • Universitetet i Oslo: 278 ansatte

LO varslet først at de kom til å ta ut ansatte ved fem universiteter, men disse er ikke med i første uttak. Nesten alle LOs medlemmer som tas ut i Oslo er organisert i NTL, men det er også enkelte medlemmer i FO og Creo ved Oslomet og Fagforbundet ved UiO.

Akademikerne vil ta ut om lag 1240 medlemmer i streik, men har ingen universiteter eller forskningsinsitutter på listen i sitt første uttak.

YS Stat tar ut 320 medlemmer i første omgang, blant annet ved Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse og Oslomet.

Det vanskeligste punktet i forhandlingene er ikke nødvendigvis størrelsen på rammen for lønnsøkninger, men om Unio og Akademikerne skal fortsette å ha en annen hovedtariffavtale enn YS og LO. Regjeringen, som arbeidsgiver, har vært tydelige på at de ønsker én avtale, mens Akademikerne er villige til å streike for å beholde sin ordning der fordelingen av den avtalte rammen skjer lokalt på arbeidsstedene.

 • Les mer: