Ved Institutt for Helsevitenskap, Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU Gjøvik, er det ledig 100% fast stilling som Senioringeniør

Ved Institutt for Helsevitenskap, Fakultet for Medisin og Helsevitenskap, NTNU Gjøvik, er det ledig 100% fast stilling som Senioringeniør

This is NTNU

På NTNU jobber 8800 ansatte og 42 000 studenter med å skape kunnskap for en bedre verden.
NTNU søker engasjerte medarbeidere.

Om stillingen:

Institutt for helsevitenskap (IHG) ved Norges Teknisk-Naturvitenskapelige Universitet (NTNU) i Gjøvik har et etablert biomedisinsk forskningslaboratorium, der hovedfokuset er basal- og translasjonsforskning innen  kardiovaskulære sykdommer.   

Annonse

Stillingen er administrativt tilknyttet Institutt for helsevitenskap i Gjøvik (IHG).

Stillingen omfatter et overordnet ansvar for driften av forskningslaboratoriet. Den som ansettes vil delta i instituttets aktiviteter innen utdanning og forskning, samt drift, vedlikehold og videreutvikling av laboratorieaktiviteter. 

Stillingens hovedarbeidsområder

 • Overordnet og selvstendig ansvar for drift av laboratoriet
 • Fasilitere forskningsaktivtet og fungere som ressurs i gruppens forskningsarbeid
 • Resultatbearbeiding og diskusjon, og som ressursperson i skriveprosesser
 • Det åpnes for deltagelse i forskningsprosjekter gjennom selvstendig forskningsarbeid i delprosjekter
 • Videreutvikling av egen kunnskapsbase gjennom kursdeltagelse, seminarer og konferanser
 • Opplæring/veildening av BSc-, MSc- og PhD-studenter, ansatte & gjesteforskere i laboratoriemetoder
 • Administrativ bistand ved bestillinger, vedlikehold av biobankregister og HMS-arbeid
 • Deltagelse i utvikling av forskningsmetoder med hovedansvar for instrumenter og infrastrukturen i avdelingen
 • Utvikling og oppfølging av rutiner for vedlikehold av instrumenter og reagenslogistikk
 • Utvikling og oppfølgning av kvalitetskontrollrutiner for analyser og instrumenter

Andre oppgaver innenfor feltet vil kunne tillegges stillingen etter behov.

Kvalifikasjonskrav

 • For senioringeniør (kode 1181), relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå innen fagområdene bioteknologi, biomedisin, fysiologi, molekylærbiologi, cellebiologi, farmakologi, bioingeniør eller tilsvarende fagfelt. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet
 • Omfattende relevant praksis er et krav
 • Må ha bred metodologisk erfaring
 • Gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk er et krav

NTNU

NTNU- lab

Ønsket bakgrunn og kompetanse

 • Relevant doktorgrad vil bli vektlagt
 • Erfaring med laboratorieledelse
 • Erfaring med celledyrking og transfeksjonsforsøk, in vitro/ex vivo/in vivo forsøk, isolering/analyse av ekstracellulærvesikler og exosomer, protein ekspresjon, western blotting, genekspresjonsanlyser (qPCR/PCR), miRNA analyser, ELISA, måling av enzym-aktivitet, mikroskopering, immunostaining, flow cytometri, kromatografiske metoder  m.v.
 • Erfaring med dyreforsøk (FELASA-sertifisering)
 • Erfaring med praktisk veiledning av studenter på ulike nivå
 • Erfaring fra deltagelse i utvikling av forskningsprosjekter og søknadsprosesser
 • Erfaring med vitenskapelig publisering
 • Grunnleggende skriftlige og muntlige ferdigheter på norsk er ønskelig. Norsk er arbeidsspråket, og det er en forutsetning at du innen to år kan vise kunnskaper i norsk på linje med trinn 2 i kurset norsk for utlendinger ved Institutt for språk og litteratur ved NTNU

Personlige egenskaper

 • Analytisk og systematisk med evne til å dokumentere og levere forskningsdata av høy kvalitet
 • Ansvarsfull, selvstendig og målrettet med god helhetsforståelse
 • Evner å tilegne seg nye ferdigheter og liker å drive med problemløsning
 • Høy arbeidskapasitet og leverer oppgaver innen frister
 • Faglig trygg og engasjert, og deltar aktivt i faglige diskusjoner
 • Serviceinnstilt, imøtekommende med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Kreativ, fleksibel og nytenkende

Ved vurdering av den best kvalifiserte, skal det legges vekt på utdanning, erfaring og personlig egnethet, samt motivasjon for stillingen. 

Vi tilbyr

Lønn og vilkår

I stillingen som senioringeniør (kode 1181) vil du normalt lønnes fra brutto kr 516 400,- til kr 643 000,- pr. år avhengig av kvalifikasjoner og ansiennitet. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven, og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Det er en forutsetning at du kan være til stede ved og tilgjengelig for institusjonen på daglig basis. Det må påregnes noe reisevirksomhet i forbindelse med forskningsarbeid hos samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt. 

Om søknaden

Vi gjør oppmerksom på at søknaden kun blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over.

Søknaden må inneholde:

 • CV, attester, vitnemål og eventuelt diplom.
 • Navn, adresse og kontaktinformasjon til tre relevante referanser.

Generell informasjon 

NTNUs personalpolitikk vektlegger likestilling og mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, hull i CV eller kulturell bakgrunn.

Som ansatt ved NTNU må du til enhver tid rette deg etter endringer som utviklingen i faget medfører, og de organisatoriske endringer som vedtas.

I henhold til Offentleglova kan navn, alder, stillingstittel og bostedskommune bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli oppført på offentlig søkerliste. 

 • Hvis du har spørsmål om stillingen kan du ta kontakt med Professor Anne K Jonassen, tlf 915 52 732, e-post anne.jonassen@ntnu.no.
 • Hvis du har spørsmål om ansettelsesprosessen kan du ta kontakt med HR-konsulent Hanne Eng, tlf 957 60 751, e-post: hanne.eng@ntnu.no

Søknaden med alle vedlegg sendes elektronisk via Jobbnorge.no. Dersom du inviteres til intervju må du ta med bekreftede kopier av attester og vitnemål. 

 Søknadsfrist: 20.04.2021

Gjøvik bygning fasade Foto: Marte Foss/NTNU

NTNU – kunnskap for en bedre verden

NTNU – kunnskap for en bedre verden
Ved NTNU, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, skapes kunnskap for en bedre verden og løsninger som kan forandre hverdagen. 

Fakultet for medisin og helsevitenskap
Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH) er et av NTNUs største fakultet med ca. 1800 ansatte fordelt på 1300 årsverk. Fakultetets hovedvirksomhet er utdanning og forskningsvirksomhet, i tett integrasjon med St. Olavs hospital. 

Institutt for helsevitenskap i Gjøvik
Institutt for helsevitenskap i Gjøvik består av ca. 130 ansatte, faglig fordelt på tre enheter; Fagenhet for sykepleie, Fagenhet for paramedisin og avansert klinisk sykepleie og Fagenhet for helse, teknologi og samfunn. I tillegg har instituttet tre sentre; Senter for omsorgsforskning, øst, Senter for simulering og pasientsikkerhet og Senter for basalmedisinsk forskning.

Instituttet bidrar med forskning og utdanning til framtidsrettede helse – og omsorgstjenester av høy kvalitet som realiserer NTNUs visjon «Kunnskap for en bedre verden».

Søknad sendes inn via jobbnorge.no

Søk på stillingen

Søknadsfrist: 20. april 2021

Arbeidsgiver: NTNU – Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Kommune: Gjøvik

Omfang: Heltid

Varighet: Fast

Arbeidssted: Institutt for helsevitenskap i Gjøvik