Veileder kopierte masteroppgaver i fagbok uten tillatelse
Annonse
Annonse

Veileder kopierte masteroppgaver i fagbok uten tillatelse

Av Forskerforum

Publisert 20. november 2014

Student oppdaget at veilederen ved Norges idrettshøgskole hadde brukt masteroppgaven i egen utgivelse.

Fakta
  • Internt prosjekt i Forskningsrådet for jevnere ressursstrøm og aktivitetsnivå.
  • Rådet vurderer utlysning og saksbehandling som i mindre grad følger programgrensene, til fordel for porteføljer av fag- og innsatsområder.

Uten samtykke brukte en vitenskapelig ansatt ved Norges idrettshøgskole deler av to studenters oppgaver i en fagbok som ble publisert i fjor, skriver Universitas. Det var den ene studenten som oppdaget begge tilfellene. Studenten varslet rektor Kari Bø, som tok saken videre til høyskolens etikkutvalg. Dette fremgår av etikkutvalgets rapport, som Universitas har fått innsyn i.

Direkte avskrift

Annonse

I rapporten står det at det er «sikkert og ubestridt» at den ene studenten ikke samtykket til eller kjente til publiseringen av et kapittel i veilederens bok. Videre slår utvalget fast at et av kapitlene i veilederens bok «i det alt vesentlige er direkte avskrift av X’ masteravhandling».

Studenten bak oppgaven ble oppført som medforfatter på kapittelet, uten å ha blitt spurt om dette på forhånd.

Et annet kapittel i boken inneholder plagiat av en annen studentoppgave. Også denne oppgaven er skrevet av en student som den ansatte ved NIH var veileder for. Ifølge utvalgets rapport skal omtrent fem sider av kapittelet være direkte avskrift av studentoppgaven.

Rektor beklager

Etikkutvalget trekker det frem som særlig alvorlig at en veileder har plagiert sine egne studenter.

– Det er dypt beklagelig at dette har skjedd, sier rektor Kari Bø ved NIH. Hun omtaler plagiatsaken som alvorlig, og understreker at Idrettshøgskolen har tatt den på alvor.

– Vi gjør alt vi kan for å unngå at noe lignende skjer igjen. Vi har foretatt en gjennomgang i alle ledd for å sikre at vi blir bedre, sier rektoren.

Etikkutvalget er tydelig på at veilederen har begått vitenskapelig uredelighet som avviker fra god forskningspraksis. Likevel beholder vedkommende jobben, men får en advarsel.