vekst-tross-fullpris

Britiske studenter møter stadig høyere studieavgifter.

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Til tross for innføringen av høye studieavgifter stiger antallet søkere til universitetene i England med tre prosent fra i fjor. Søknader fra eldre studenter og deltidsstudenter har imidlertid falt, rapporterer The Guardian.

Også i Skottland øker antallet som søker seg til høyere utdanning. Engelske studenter må betale de samme studieavgiftene i Skottland som i England, men studenter fra Skottland og andre EU-land slipper avgiftene.

Til tross for dette har antallet søknader fra engelske studenter økt med 14 prosent, melder The Scotsman.