Verdier i fall

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 27. august 2013

- Norges universitetsbygg er verdt 1,5 milliarder mindre enn for tre år siden.

verdier-i-fall


– De siste tre årene har staten nærmest neglisjert vedlikeholdsansvaret av egen eiendom og puttet regningen i en skuff, sier leder i NSO Ola Magnussen Rydje.

verdier-i-fall


– Vi er henvist til å vente på at himlingen faller ned, sier rektor Ole Petter Ottersen.

Fakta

 

  • Også kalt «tellekantsystemet».
  • Innført ved universiteter og høgskoler i 2006.
  • Registrerer publiseringer i vitenskapelige tidsskrifter.
  • Publiseringspoeng utløser økonomiske midler til «opphavsinstitusjonen».
  • I 2013 gir en artikkel i et tidsskrift på nivå 1 ett poeng, tilsvarende 31 952 kroner, mens nivå 2 gir tre poeng, tilsvarende 95 856 kroner. En bok gir 159 760 kroner på nivå 1 og 255 616 kroner på nivå to. Artikler i antologier gir 22 366 kroner på nivå 1 og 31 952 kroner på nivå 2. 

Det hevder Norsk studentorganisasjon (NSO). Ifølge deres beregninger har fem av åtte universitet hatt et verditap på 1,5 milliarder de siste tre årene. Totalt utgjør etterslepet på vedlikehold 11,5 milliarder. Ifølge utredningen NSO har gjennomført, øker etterslepet på vedlikeholdet med 500 000 kroner hver dag.

Neglisjert av staten

«Tilstanden er i dag så ille at minst 150 000 kvadratmeter er lovstridige, og 700 000 kvadratmeter er vurdert av universitetene selv til å ha middels kraftig eller kraftige symptomer på dårlig tilstand», skriver NSO på sine nettsider.

– Universitetene råtner på rot. De siste tre årene har staten nærmest neglisjert vedlikeholdsansvaret av egen eiendom og puttet regningen i en skuff. Når staten går i luksusfellen må studiekvaliteten, forskningssatsingen og skattebetalerne ta både støyten og regningen, sier leder i NSO Ola Magnussen Rydje.

Nærmer seg smertegrensen

Rektor ved Universitetet i Oslo Ole Petter Ottersen bekrefter bildet som tegnes opp av studentorganisasjonen.

– Vi setter av 170 millioner kroner per år over eget budsjett til løpende vedlikehold og det nærmer seg smertegrensen. Vi har ikke mulighet til å sette av mer, da går det ut over studiekvaliteten og grunnforskningen, sier Ottersen til Dagens Næringsliv.

Han understreker at de nylig fikk pusset opp sentrumsbygningene, men sier utgifter til vedlikehold er en av sektorens største utfordringer.

– For å bruke ressursene effektivt må man begynne med vedlikehold i tidlig i bygningens livsløp, det har vi ikke mulighet til å gjøre. Det vi er henvist til nå er å vente på at himlingen faller ned, det er ineffektiv bruk av midler, sier Ottersen.

Har bevilget 16 milliarder

Til Dagens Næringsliv svarer statsråd Kristin Halvorsen at regjeringen har igangsatt rehabilitering og byggeprosjekter med en kostnadsramme på nær 16 milliarder kroner.

– Selv om de åtte institusjonene selv har ansvar for vedlikehold, kan de be om bevilgning over statsbudsjettet til større rehabiliteringsprosjekter. Under denne regjeringen har til sammen 14 bygge- og rehabiliteringsprosjekter fått startbevilgning. Samlet kostnadsramme for disse byggene utgjør mer enn 16 milliarder kroner, skriver Kristin Halvorsen til DN.