Vi må snakke om hva forskning er

Svaret avgjør når forskningsetikken gjelder, skriver Ingrid S. Torp i De nasjonale forskningsetiske komiteene.