Vi søker en faglig dyktig samfunnsvitenskapelig forsker
LUKK

Vi søker en faglig dyktig samfunnsvitenskapelig forsker

Seniorforsker / Forsker 2

Om stillingen

På grunn av stor oppdragsmengde behøver vi 1 til 2 seniorforskere/forsker 2.
Vi søker etter deg som

 • er en faglig dyktig samfunnsvitenskapelig forsker
 • har interesse for forskning med betydning for norske distriktssamfunn
 • ønsker å bruke fagkunnskapen din på en måte som kommer samfunnet til nytte
 • har lyst til å jobbe som oppdragsforsker

Stillingene er faste heltidsstillinger. Plassering i stillingskategori avhenger av kompetanse og erfaring.

Arbeidsstedet ditt vil fortrinnsvis bli vårt kontor i Trondheim. Feltarbeid og annen reiseaktivitet må påregnes.

Arbeidsoppgaver

Avhengig av fagfeltet og kompetansen din, vil arbeidsoppgavene dine i første omgang være å:

 • arbeide sammen med våre dyktige forskere i gjennomføringen av allerede finansierte forskningsprosjekter
 • bidra med vitenskapelig publisering
 • faglig formidling til brukergrupper og offentligheten

og i vårt kontinuerlige arbeid med å utvikle nye eksternfinansierte prosjekter.

Personlige egenskaper

 • Du må være sosial og omgjengelig
 • Du må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Du må evne å jobbe strukturert, både selvstendig og i team
 • Du må ha evne og interesse for å utvikle forskningsprosjekter ut fra de finansieringsmuligheter som finnes eksternt. Mindre erfarne søkere må ha potensiale for å utvikle slike prosjekter.
 • Du må være fleksibel når det gjelder å arbeide på prosjekter som kan være på siden av din faglige kjerneinteresse
 • Om du ikke allerede behersker et skandinavisk språk (norsk, svensk eller dansk), bekoster Ruralis språkkurs til deg og eventuell partner. Det er et krav at du skal beherske norsk tilnærmet C2-nivå innen tre år.
 • Du har gode skriftlige og muntlige ferdigheter i engelsk

Kvalifikasjonskrav

 • PhD-grad i sosiologi, geografi, statsvitenskap, sosialantropologi eller tilsvarende
 • Relevante vitenskapelige publikasjoner på et eller flere av våre forskningsområder
 • Gode metodiske og analytiske ferdigheter

Vi ønsker at du har

 • Sterk interesse for og kunnskap om rurale forhold og/eller distriktsperspektiv på land, hav og kyst
 • Forskningskompetanse på ett eller flere av følgende tema: kjønn, utvikling av den blå økonomien, teknologi og samfunn, innovasjonsprosesser og ansvarlig innovasjon (RI), og det norske jord- og skogbruket
 • Erfaring fra å lede eksternfinansierte forskningsprosjekter
 • Erfaring fra å utforme forskningsprosjekt som har oppnådd ekstern finansiering

Ruralis tilbyr

 • Lønn etter kvalifikasjoner.
 • Ruralis har bedriftshytte for sine ansatte i Oppdal og gunstige pensjons- og forsikringsordninger.
 • Ruralis har fleksitid og mulighet for å arbeide hjemmefra for alle ansatte innenfor en ramme av tilstedeværelse.

Spørsmål om stillingen

Forskningsleder Pia Otte, +47 944 84 736, pia.otte@ruralis.no
Forskningsleder Magnar Forbord, +47 934 49 761, magnar.forbord@ruralis.no
Direktør Svein Frisvoll, +47 402 12 862, svein.frisvoll@ruralis.no

www.ruralis.no

Søknad med CV sendes via Jobbnorge sin søkerportal.
Søknadsfrist: 31. august 2022.

Odd Roger K. Langørgen

Om oss

Ruralis – Institutt for rural- og regionalforskning er et uavhengig forskningsinstitutt med hovedkontor i Trondheim på NTNUs campus Dragvoll (hovedkontor) og kontor Oslo. Instituttet har om lag 35 ansatte. Ruralis arbeider med kvantitativ og kvalitativ samfunnsvitenskapelig forskning, utredning og utviklingsarbeid finansiert av Norges forskningsråd, EU og andre nasjonale og internasjonale oppdragsgivere. Instituttet mottar grunnbevilgning fra Landbruks- og matdepartementet via Norges forskningsråd.

Forskningen vår omfatter primært tre forskningsområder:

 • Næringsutvikling og bioøkonomi
 • Klima og ressursforvaltning
 • Lokal- og distriktsutvikling

Ruralis – Stor kunnskap for små steder

Søk på stillingen