Vi søker Samfunnsforskere

Vi søker Samfunnsforskere


NIFU søker forskere som liker å jobbe i skjæringsfeltet mellom forskning og politikk på kunnskapsfeltet. Vi legger vekt på personlig egnethet og søker deg som er samarbeidsorientert, selvstendig, kreativ og nytenkende, og som kan bidra faglig og sosialt til et godt arbeidsmiljø.

NIFU jobber tverrfaglig og teambasert, tett på kunnskaps- og innovasjonspolitikken, og i nært samarbeid med et stort nettverk av forskningsmiljøer både nasjonalt og internasjonalt.

Stillingene vil være knyttet til ett av våre forskningsområder.

Les mer her: www.nifu.no

Vi ser etter deg som har

 • Interesse for politikkutvikling og faglige debatter innenfor NIFUs fagfelt.
 • Doktorgrad eller tilsvarende kompetanse innen statsvitenskap, sosiologi, samfunnsøkonomi eller pedagogikk. Andre fagområder kan også være aktuelle.
 • Solid metodisk kompetanse: Kvalitative metoder (intervjumetodikk, observasjon, m.m.) og/eller kvantitative metoder (analyse av registerdata, spørreundersøkelser, RCT-data, m.m.).
 • Evne til å samarbeide tverrfaglig og handlingsrettet i et arbeidsmiljø med høyt tempo.
 • Gode formidlings- og kommunikasjonsevner.
 • Meget gode norskkunnskaper, samt gode engelskkunnskaper.

Har du i tillegg noen av de følgende kvalifikasjonene er du særlig interessant som søker:

 • Erfaring fra forskning og analyser knyttet til NIFUs fagfelt.
 • Erfaring fra politikkutvikling, analyser eller rådgivning på det kunnskapspolitiske feltet (statlig forvaltning, universitet, arbeidslivsorganisasjon, m.m.).
 • Solid sektorkompetanse: Kunnskap om norsk utdannings-, forsknings- og innovasjonssystem, samt tilsvarende systemer i andre land.
 • Erfaring med bibliometriske analyser og behandling av bibliometridata.
 • Kunnskap om innovasjonsprosesser i offentlig sektor.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til å utvikle forsknings- og analysevirksomheten.
 • Initiere, planlegge, utforme og søke på oppdragsprosjekter og forskningsmidler.
 • Lede og gjennomføre forskningsprosjekter, publisere og formidle resultater.

Vi tilbyr

 • Utfordrende forskningsprosjekter i nær tilknytning til politiske beslutningsprosesser.
 • Et stimulerende, tverrfaglig forskningsmiljø med bred internasjonal kontaktflate og høy synlighet i media.
 • Et fagmiljø med mulighet for kompetanseutvikling.
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse.
 • Gode velferdsordninger.

Innen søknadsfristen må du sammen med søknaden laste opp følgende dokumenter og informasjon

 • CV, inkludert liste over publikasjoner og prosjekter.
 • Relevante vitnemål og attester.
 • Eventuelle relevante publikasjoner fra de siste fem år. Inkluder gjerne rapporter, kronikker og liknende formidlingsarbeid (maks fem).

Oppgi i søknaden hvilket forskningsområde du søker deg til. Det er mulig å søke seg til flere områder.

Kontaktpersoner:

 • Forskningsleder Studier av høyere utdanning, Nicoline Frølich.
  906 70 039
 • Forskningsleder Studier av grunnopplæring, Roger Andre Federici,
  959 36 231
 • Forskningsleder Studier av forsknings og innovasjon, Espen Solberg,
  951 19 482

Alle søknader behandles konfidensielt.

Søknadsfrist: 1. februar 2021
Omfang: Heltid
Kommune: Oslo

Søk på stillingen

Om NIFU

NIFU er et uavhengig forskningsinstitutt med omlag 85 ansatte. Våre forskningsområder omfatter hele det kunnskapspolitiske området – fra grunnopplæring og høyere utdanning til forskning, innovasjon og kompetanseutvikling i arbeidslivet.

Instituttet har nasjonalt ansvar for produksjon, analyse og formidling av statistikk og indikatorer for det samlede norske FoU- og innovasjonssystemet.

Vår forskning er utfordringsdrevet og handlingsorientert, og forskningsresultatene er ofte kunnskapsgrunnlag for politiske beslutninger. Instituttet er sertifisert som Miljøfyrtårn.Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonsevne, kjønn, seksuell legning, religion og etnisk bakgrunn.