Videomøter, brakkesyke og tidsklemma. Slik er livet med hjemmekontor

Øivind Bratberg har hjemmekontor sammen med en toåring og en fireåring.

– Det er dønn hyggelig, men umulig å fungere ordentlig i en arbeidssituasjon, sier han.