Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Vil avvikle stipend for hvite

Av Forskerforum

Publisert 20. juni 2013

Fakta

 

  • Midlertidig åremålsstilling på to til fire år
  • Skal kvalifisere til toppstilling
  • Er unntatt regelen i lovverket om fast ansettelse
  • Man kan bare jobbe en periode ved samme institusjon

Columbia universitet i New York, blant annet kjent for å ha hatt USAs første svarte president Barack Obama som student, har et stipend kun for hvite.

Dette er gjort kjent i amerikanske medier de siste ukene etter at banken som forvalter fondet, har ønsket å endre statuttene.

Stipendet ble opprettet av en rik enke i 1920, og skulle gå til studenter «av den hvite rase» fra hennes hjemstat Iowa. Det ble sist tildelt i 1997.

Universitetet har selv bedt høyesterett om å få endre vilkårene for stipendet.