Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Nyttårsenquete:

Vil bruke oljefondet på utdanning, forskning og innovasjon

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 21. desember 2018

Stortingspolitiker Marianne Synnes vil overbevise deg og alle du kjenner om hvor viktig utdanning og forskning er for fremtidens Norge.

Hva har vært de viktigste forsknings- og utdanningspolitiske sakene i året som har gått, hva blir viktigst i 2019, og hva burde ligge under juletreet? Vi har spurt et knippe sentrale personer innen forskning og høyere utdanning.

I dag spør vi Marianne Synnes, stortingspolitiker for Høyre og medlem av Utdannings- og forskningskomiteen. Hun mener noe av det viktigste for 2019 blir å lytte til de som jobber med forskning og utdanning, og ønsker seg egenskapen til å overbevise stortingskolleger og befolkningen om hvor viktig det er å satse på sektoren.

– Hva tar du med deg fra 2018?

– Det er vanskelig å nevne noen uten å glemme andre, men den viktigste saken har nok vært revideringen av Langtidsplanen, med lanseringen av Plan S som en god nummer to. Men også behandlingen og diskusjonene rundt bioteknologimeldingen har vært viktig for deler av forsknings-Norge. Internasjonalt var spørsmålet om Norge ville bli ekskludert fra deler av EUs rammeprogram, og reetableringen av forskningskontakt med Kina sentrale hendelser.

Vi kan velge å bruke av midlene til å bygge en enda sterkere velferdsstat uten tanke på at midlene kommer fra en oljenæring som er på hell.

– Hvilke saker tror du vi vil høre mye om i 2019?

– Fremdriften av Plan S vil bli viktig også i 2019. Videre vil den nye bioteknologiloven bli behandlet i Stortinget, og spørsmål som hvordan vi skal utnytte genteknologiens muligheter og bruk av GMO-er blir sentralt. Diskusjonen om rammevilkårene og kravene til instituttsektoren blir også viktig i 2019, med spørsmål som basisbevilgning til instituttene, og eventuelle krav om økning i forskerårsverk og vitenskapelig produksjon per forskerårsverk. Men også at Langtidsplanen med sine opptrappingsplaner og infrastruktursatsinger følges opp i kommende budsjett.

– Hvem skulle du ønske du kunne få samarbeide med i 2019?

– Jeg ønsker å samarbeide med hele utdannings- og forskningssektoren om problemstillinger som opptar og angår dem, og jeg kan ikke understreke nok hvor viktig det er at vi politikere låner minst ett øre til dem, for å skjønne konsekvensene av våre mange utspill for den sektoren det gjelder.

– Hvilken julegave ønsker du deg, som vil gjøre deg i stand til å nå dine mål i 2019? 

– Jeg ønsker at jeg fikk evnen til å overbevise alle politikere og mannen i gata om hvor avgjørende det er at vi satser på forskning og utdanning, og at vi sørger for å skape nye, holdbare arbeidsplasser. Vi er i dag bemidlet med oljefondet og dets nåværende verdi på ca. 8000 milliarder kroner, og har to valg: Vi kan velge å bruke av midlene til å bygge en enda sterkere velferdsstat uten tanke på at midlene kommer fra en oljenæring som er på hell og at vi på sikt må erstatte oljenæringens verdiskaping; eller vi kan satse på utdanning, forskning og innovasjon, og legg til rette for at det kan skapes nye arbeidsplasser i nye og eksisterende næringer, som kan gi tilstrekkelig verdiskaping til å opprettholde et forsvarlig velferdsnivå til alle.

 

LES OGSÅ: