Vil bygge opp Frps troverdighet på utdanning og forskning

Av Julie Brundtland Løvseth

Publisert 10. oktober 2017

Møt medlemmene av Stortingets nye utdannings- og forskningskomité.

Kabalen om hvilke stortingsrepresentanter som skal sitte i Utdannings- og forskningskomiteen er nå lagt. Tidligere navn på komiteen var Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen. Med endringen på ansvarsområdet til komiteen, vil den nå også behandle forslag som gjelder barnehagesektoren.

Roy Steffensen, komiteens leder, har ikke høyere utdanning, men det har de resterende 14 medlemmene i komiteen. Det er fire lærere og flere med politisk eller yrkesfaglig bakgrunn fra utdanningsfeltet med i komiteen.

Steffensen ønsker at skole kan bli en av Frps kampsaker i valgkampen i 2021. Foto: Stortinget.

Roy Steffensen sier han ønsket å komme inn i Utdannings- og forskningskomiteen slik at Frp skal bli mer synlig på feltet og at området skal ha en større plass i partiet.

Dette er Steffensens andre periode på Stortinget, innvalgt fra Rogaland. I forrige periode var han medlem i Transport- og kommunikasjonskomiteen i to år og Finanskomiteen de siste to årene. Steffensen har vært generalsekretær i Fremskrittspartiets Ungdom, medlem av Stavanger bystyre og varaordfører i Kvitsøy kommune.

– Målet mitt er å synliggjøre vår politikk på dette området, og steg for steg bygge opp troverdighet, sier han.

– Hvorfor er du opptatt av forskning som tema?

– Skal vi lykkes med den omstillingen vi skal gjennom nå, må vi være veldig gode på dette området. Det handler om at vi har vært avhengige av oljenæringen. Vi er nødt til å få flere ben å stå på, vi kan ikke lenger stole på store ekstraordinære inntekter. Det er også mye engasjement knyttet opp mot forskning og høyere utdanning. I tillegg til at det er interessant forskning på temaet og et spennende fagfelt.

Steffensen håper han kan være med å bidra til en debattglad komité som kommer høyere på dagsordenen og får en større plass i det offentlige ordskiftet.

– Det viktigste arbeidet er å bidra til at regjeringens saker blir vedtatt og med et størst mulig Frp-stempel på det vi har vedtatt i Stortinget.

– Hvilke saker innen utdannings- og forskningsfeltet er viktig for deg?

– Innenfor forskning er jeg opptatt av stø kurs; at det skal være forutsigbar politikk fra oss om fagfelt og forskning. Jeg ønsker å øke offentlige bevilgninger på forskning, selv om jeg ikke kan garantere en like stor økning som det som har vært.

Skei Grande synes det skjer veldig mye på hele sektoren. slik at det er vanskelig å prioritere hva som bør være øverst. Foto: Store Norske Leksikon

En som har lang lenger fartstid i komiteen er Trine Skei Grande. Dette blir den tredje stortingsperioden i utdannings- og forskningskomiteen for Venstre-lederen.

– Blir du aldri lei av det samme politiske feltet?

– Jeg blir aldri lei. Det er ikke mulig. De sier at i politikk så velger man ofte med hjertet istedenfor med hjernen. Det finnes ikke noe viktigere enn å gi ungene en god start i livet og et samfunn som satser på kunnskap.

Skei Grande sier at for Venstre er kunnskapspolitikken høyt oppe på dagsordenen og at hun har mange oppgaver foran seg.

– Jeg tror vi er i en spennende fase. Det handler om konsolidering – den store prosessen som har vært i hele forsknings- og universitetssektoren. Omstillingen må sette seg, noe som kommer til å påvirke alle institusjonene. Jeg tror at universitets- og høyskolesektoren kommer til å bli annerledes fremover.

– Hva tenker du om at det nå er en ren utdannings- og forskningskomité? 

– Jeg var for de endringene og mener at det er riktig. Nå har vi fått over barnehage, og kan endelig se hele kunnskapsektoren under ett, noe jeg tror er en stor styrke.

Skei Grande har selv grunnfag i sosialøkonomi fra Universitetet i Trondheim fra og mellomfag i statsvitenskap og grunnfag i historie fra Universitetet i Oslo. I et år var hun Oslos byråd for kultur og utdanning. Skei Grande har også jobbet som lærer i barneskole og på videregående, og som underviser på høyskole.

 

Dette er de øvrige medlemmene av utdannings- og forskningskomiteen (2017-2021):

 

Høyre:

Mathilde Tybring-Gjedde. Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Mathilde Tybring-Gjedde

Tybring-Gjedde er en av tre studenter i komiteen. Fra før har hun en bachelorgrad i filosofi, politikk og økonomi fra Warwick University i England, men tar nå også juss på Universitetet i Oslo. Tybring-Gjedde er innvalgt som kommunestyrerepresentant i Oslo (2015-2019) og jobber også der med utdanningspolitikk som medlem av kultur- og utdanningskomiteen. Av verv i partiet Høyre har hun vært praktikant og politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe og politisk rådgiver for Helse- og omsorgsminister Bent Høie. Faren hennes, Christian Tybring-Gjedde er innvalgt på Stortinget for Fremskrittspartiet.

Aleksander Stokkebø. Foto: Rogaland fylkeskommune

 

Aleksander Stokkebø

Stokkebø har påbegynt jusstudiene på Universitetet i Stavanger. Etter videregående på Stavanger Katedralskole var han i førstegangstjeneste i forsvaret og ble der valgt som landstillitsvalgt. Stokkebø er medlem i Stavanger bystyre (2015-2019) og Rogaland fylkesting. Tidligere har han vært leder i Rogaland Unge Høyre og møtte i forrige stortingsperiode for helse- og omsorgsminister Bent Høie.

 

Turid Kristensen

Turid Kristensen. Foto: UiO

Har vært program- og ph.d-konsulent på Institutt for musikkvitenskap ved Universitetet i Oslo. Kristensen har bakgrunn som lokalpolitiker fra Lørenskog i Akershus. Hun har vært leder for Høyres gruppe i Lørenskog kommunestyre siden 2007. Kristensen har vært leder i Lørenskog Høyre siden 2015 og var partiets ordførerkandidat i 2011 og 2015.

 

 

 

Kent Gudmundsen

Kent Gudmundsen. Foto: Stortinget

Harstadværingen startet sin politiske karriere som nestleder i Harstad Unge Høyre i 2 år. Deretter var han leder av Troms Unge Høyre og senere medlem av Troms fylkesting. I 2008 ble han leder i Tromsø Høyre og siden 2011 medlem av kommunestyret i byen. I forrige stortingsperiode var han representant for Troms og satt i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen.

 

 

 

– Det er noen paralleller til forskertilværelsen som jeg har dratt nytte av som politiker.

Arbeiderpartiet:

Nina Sandberg fikk plass i en av de komiteene hun hadde ønsket seg. Foto: Johannes Dalen Giske

Nina Sandberg

Nina Sandberg ble valgt til ordfører i Nesodden kommune etter lokalvalget 2011 og ble gjenvalgt i 2015 for perioden 2015-2019. Sandberg fortalte Forskerforum at hun ønsket seg inn i komiteen som hun nå har fått plass i. Ordføreren er cand.polit i statsvitenskap og har tidligere arbeidet som forsker ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning.

– Jeg var utdanningsforsker og utdanning var også min inngang til politikken, så det vil jeg alltid være opptatt av. Generelt er jeg opptatt av å være oppdatert på forskningsfronten på områder jeg har ansvaret for, sa hun til Forskerforum tidligere i høst.

– Hvordan tror du din bakgrunn som forsker vil være av betydning i jobben som stortingspolitiker?

– Erfaringen min er at du har litt av de samme aspektene i begge jobbene; du bør kunne sette deg inn i saker, være analytisk og formidle et felt i offentligheten, holde foredrag og skrive kronikker. Det er åpenbart en fordel å evne og komme til kjernen i problemet, både som forsker og politiker. Det er noen paralleller til forskertilværelsen som jeg har dratt nytte av som politiker, sier Sandberg.

Jette Christensen. Foto: Wikipedia

 

Jette Christensen

Christensen var vararepresentant til Stortinget for Hordaland i perioden 2009–2013. Fra september 2010 til mai 2013 var hun fast møtende stortingsrepresentant som vara for Per Rune Henriksen mens han var statssekretær. Ved stortingsvalget i 2013 ble Christensen valgt inn som representant fra Hordaland. Fra 2010 til 2017 har hun sittet i kontroll- og konstitusjonskomiteen.

 

Martin Henriksen

Den tidligere AUF toppen skal være fraksjonsleder for Ap i komiteen og sier til avisen Nordlys:

Martin Henriksen. Foto: Stortinget

– Kvalitet i forskning og høyere utdanning er avgjørende, og Ap kommer ikke til å akseptere reduksjon i bevilgninger til Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet.

Henriksen har gått gradene i Arbeidernes Ungdomsfylking (AUF) fra leder i Harstad AUF til leder for hele organisasjonen fra 2006-2010. Henriksen var vararepresentant til Stortinget fra Troms fra 2009. Han har også vært politisk rådgiver i Fiskeri- og kystdepartementet og i Arbeidsdepartementet.

 

Torstein Tvedt Solberg

Torstein Tvedt Solberg. Foto: Stortinget

Startet sin politiske karriere i AUF. Han har vært leder for AUF i Rogaland, fylkessekretær i samme fylke og internasjonal rådgiver sentralt. Fra 2009 til 2013 var han vararepresentant på Stortinget. I forrige stortingsperiode var han innvalgt fra hjemfylket og satt i Finanskomiteen. Tvedt Solberg var politisk rådgiver i et år for Trond Giske da han satt som næringsminister.

 

 

Fremskrittspartiet:

 

Åshild Bruun-Gundersen

Åshild Bruun-Gundersen. Foto: Wikipedia

Bruun-Gundersen har en bachelor i ingeniør studier fra Universitetet i Agder og en påbegynt MBA (Master of Business Administration) fra Universitetet i Agder. Hun var formann av Aust-Agder FpU 2006-2010, medlem av Arendal bystyre fra 2007 til 2011, perioden etterpå var hun 1. varamann til bystyret. Fra 2013 var hun 1. vararepresentant til Stortinget for Aust-Agder Frp. Bruun-Gundersen har vært gruppeleder i fylkestinget i Aust-Agder fra 2015.

 

 

 

Senterpartiet:

Marit Arnstad. Foto: Stortinget

Marit Arnstad

Dette er Arnstads femte periode på Stortinget. I løpet av alle periodene har hun sittet i en stor mengde komiteer, blant annet: Utenrikskomiteen, næringskomiteen og forsvarskomiteen. Dette er første gang hun sitter i utdannings- og forskningskomiteen. Arnstad har vært statsråd i olje- og energidepartementet og i samferdselsdepartementet. Hun er utdannet jurist og har jobbet som advokat. I 2014 ble Arnstad parlamentarisk leder for Senterpartiet.

 

Marit Knutsdatter Strand

Marit Knutsdatter Strand. Foto: Senterpartiet

Strand har realfagslektorutdanning fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Hun har vært aktiv i Norges Bygdeungdomslag, leder i Ås senterstudenter og vært sentralstyremedlem ved Senterungdommen. I 2015 ble hun innvalg til kommunestyret i Øystre Slidre.

 

 

Kristelig Folkeparti:

Hans Fredrik Grøvan. Foto: Stortinget

Hans Fredrik Grøvan

Grøvan er utdannet cand.polit med hovedfag i pedagogikk, og har arbeidet som grunnskolelærer, rektor og amanuensis. Til sammen har han sittet fire perioder på Stortinget, hvor to av dem var som vararepresentant. Fra 2013-2017 var han valgt inn fra Vest-Agder til Stortinget, og var medlem av kontroll- og konstitusjonskomiteen og transport- og kommunikasjonskomiteen. Grøvan er parlamentarisk nestleder i KrF.

 

Sosialistisk Venstreparti:

Mona Fagerås. Foto: Nordland Fylkeskommune

Mona Fagerås

Mona Fagerås er utdannet lærer fra Høgskolen i Tromsø. Siden 1996 har hun arbeidet som lærer ved flere skoler, og blant annet vært rektor ved Buksnes og Opdøl skole. Hun ble i 2015 fylkesråd for næring i Nordland. Fagerås har vært medlem av kommunestyret i Vestvågøy kommune siden 2003, siden 2011 også av formannskapet. I 2014 ble hun valgt til nestleder i Nordland SV.