Annonse
Holbergprisen 980x150
Annonse
Holbergprisen mobil

Vil ha eget vikingtidsmuseum

Av Forskerforum

Publisert 20. juni 2012

Universitetet i Oslo har vedtatt at vikingtiden får eget museum på Bygdøy, men vil ikke gi opp Bjørvika.

vil-ha-eget-vikingtidsmuseum

Fakta

 

  • Styret ved Høgskolen i Finnmark (HiF) vedtok i juni å gå vidare med planane om samanslåing med Universitetet i Tromsø (UiT).
  • I oktober skal saka opp i kommunar og fylkesting.
  • 31. oktober vil styret ved HiF vedta om det skal sendast ein søknad om fusjon med UiT.

 

Vedtaket som ble fattet i styret tirsdag, støtter opp om Kulturhistorisk museums eget ønske om et vikingtidsmuseum på Bygdøy, der sikring av vikingskipene har førsteprioritet.

Må sikre skipene

– Jeg er glad for at styret i dag har gjort et vedtak om at det skal utredes konkete utbyggingsplaner på Bygdøy. Nå er det viktig at vi raskest mulig får satt i gang nødvendig sikring av skipene, sier rektor ved UiO, Ole Petter Ottersen til Uniforum.

Konklusjonen er også i samsvar med risikovurderingen som Kunnskapsdepartementet offentliggjorde i mai. Rapporten kom til at flytting av vikingskipsamlingen innebar for høy risiko.

Tror Bjørvika er for lite

– Universitetet i Oslo har ansvaret for å forvalte nasjonalskattene ved Kulturhistorisk museum, og dette ansvaret er vi helt klar over, sier Ottersen

Museets styre ønsket å skrinnlegge Middelalderparken i Bjørvika som mulig museumstomt. Museet ønsker at resten av samlingen skal bli på Tullinløkka. Universitetsstyret ser Bjørvika fortsatt som et alternativ og pålegger museet å utredde hvor store arealer det er mulig å bygge på tomten.  Museets direktør Rane Willerslev mener på sin side at Bjørvika er helt uaktuelt på grunn av jernbanen i området.

– Ja, det er helt klart. Jernbanen vil ta for mye av den tomten til at det blir aktuelt å plassere et kulturhistorisk museum der, sier Willerslev til Uniforum.