Vil ha samekvoter ved NTNU og UiO

Sametinget har vedtatt at flere studier bør innføre kvoter for søkere med samisk bakgrunn.