Vil ikke heve grunnfinansieringen

Av Aksel Kjær Vidnes

Publisert 17. februar 2014

Torbjørn Røe Isaksen vil ikke endre finansieringen for de nye universitetene.

Fakta
Etter en omfattende høringsrunde anbefaler Forskningsrådet:
  • grenseoppgang mellom forvaltnings- og FoU-oppgaver i statsforvaltningen
  • utlysning av flere av departementenes FoU-midler
  • færre og større anbud
  • økning av den resultatbaserte andelen av basisfinansiering til ti prosent for alle institutter
  • å ta statlige institutter inn i basisfinansieringsordningen til NFR
  • færre og større enheter for instituttsektoren, egen ordning for å stimulere til dette
  • mer stimulering av deltakelse i EU-prosjekter

Grunnfinansieringen for de nye universitetene blir ikke rikket av denne regjeringen, slår kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fast. Det kom frem under fylkesårsmøtet i Rogaland Høyre lørdag, skriver Stavanger Aftenblad.

«B-universiteter»

De nye universitetene Universitetet i Stavanger, Universitetet i Agder, Universitetet i Nordland og Norges miljø- og biovitenskaplige universitet er i dag under en annen finansiering enn de eldre universitetene i Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø.

Debatten har de siste årene dreid seg om norske universiteter blir delt i to klasser, hvor de nye universitetene blir redusert til «b-universiteter» som følge av mindre penger til forskning enn «a-universitetene». På spørsmål fra lokalpolitiker Erland Jordal om når UiS kunne få en grunnfinansiering på linje med de større universitetene, stilte Torbjørn Røe Isaksen seg på samme linje som har blitt ført av forrige regjering.

Generelle økninger

Ifølge Stavanger Aftenblad slo Isaksen fast at det var en klar forutsetning da høyskolene i Stavanger, Agder og Nordland fikk universitetsstatus at det ikke skulle føre til høyere grunnbevilgning fra staten.

– Dette er heller ikke nå vår politikk, sa kunnskapsministeren.

Han la til at regjeringen vil øke de generelle bevilgningene til universitets- og høyskolesektoren og at UiS vil få sin del av økningene.