Fakta

Array

 

Forskning gir penger og prestisje, mens undervisning kommer i andre rekke. Nå vil NTNU løfte statusen for undervisningen.

– Jevnt over er lærerne dedikerte, men det finnes unntak, sier Berit Kjeldstad til Adresseavisa. Prorektoren for utdanning ved NTNU varsler at NTNU vil stille tydeligere krav om pedagogisk kompetanse fremover.

– Vi jobber for å styrke bevisstheten rundt pedagogikk og gode læringsaktiviteter. En spørreundersøkelse blant universitetslærere viste at en god del av dem mente at studentenes arbeidsinnsats var for dårlig. Jeg tror heller det handler om å ha innsikt i hvordan studentene lærer.

Kjeldstad mener at de gode lærerne må belønnes. At undervisningen blir mer prioritet når driftsmidlene fordeles. Og når den enkeltes lønn skal fastsettes, skal ikke bare forskningsinnsatsen vurderes, men også kvaliteten på undervisningen. Prorektoren er også åpen for at de dyktigste pedagogene kan undervise mer, mens de som har sin styrke på forskning kan få vie seg mer til den, skriver avisa.