Vil legge ned 13 studieprogrammer

Av Forskerforum

Publisert 27. oktober 2016

Arkeologi, russlandsstudier og filosofi er blant studiene som kan bli nedlagt ved Universitetet i Tromsø. Kunnskapsdepartementet står bak kravet.

jakobsen-wenche-uit

– Det er for stort frafall og for få kandidater som går ut, sier Wenche Jacobsen. Foto: UiT

– Vi synes det er synd og nokså uforståelig, sier Tore Nesset til avisa Nordlys.

Han er professor i russisk språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet (UiT), og reagerer på at et utvalg foreslår å legge ned bachelorprogrammet i russlandsstudier. Det er bare ett av 13 studier som bør legges ned, ifølge det strategiske utdanningsutvalget ved UiT.

– Det er synd fordi Universitetet i Tromsø har et viktig samfunnsansvar for å utdanne folk som har ekspertise på Russland. Mitt stalltips er at Russland kommer til å være der også i overimorgen. Da trenger vi personer som har greie på Russland. Da er det flere ting du må kunne: språk, kultur og samfunnsliv. Russlandsstudier er nettopp et forsøk på å kombinere disse emnene, sier Nesset til avisa.

Universitetet har vært gjennom lignende prosesser tidligere, men ikke like omfattende som denne, ifølge Nordlys. Under tidligere rektor Jarle Aarbakkes ledelse ble masterprogrammene i tysk og fransk nedlagt.

Få studenter

Utvalgets begrunnelse for å kutte russlandsstudiet er at det er få studenter og høyt frafall. I rapporten vises det til at det høsten 2015 var registrert totalt 14 studenter på bachelorprogrammet.

– Det er ikke slik at vi trenger et stort antall eksperter utdannet hvert år, men vi trenger en håndfull med høy kompetanse. Når argumentene er at det er for få studenter og stort frafall, er det et spørsmål hva man sammenligner med, sier Nesset.

Utvalget foreslår å legge ned følgende studier:

 • Arkeologi, bachelor
 • Arktisk anlegg, bachelor
 • Cultural and Creative Entrepreneurship, bachelor
 • Drama og teater, bachelor
 • Filosofi, bachelor
 • Kunstvitenskap, bachelor
 • Matematikk og finans, bachelor
 • Miljøledelse og forurensingsbiologi, bachelor
 • Politikk, økonomi og filosofi, bachelor
 • Religionsvitenskap, studieretning teologi, bachelor
 • Russlandsstudier, bachelor
 • Språk og litteratur, studieretning allmenn litteraturvitenskap, bachelor
 • Språk og økonomi, bachelor

For mange studier

Ifølge prorektor Wenche Jakobsen, som har ledet utvalget, har mandatet vært å gå gjennom bachelorstudier med færre enn 20 studenter. Bakgrunnen har vært et krav fra Kunnskapsdepartementet.

– Vi er bedt av departementet om å se på studieporteføljen og ta den ned. Vi har for mange studier med for å få studenter, sier Jakobsen til Nordlys.

Det åpnes imidlertid for at fagene kan overleve innenfor nye studieprogrammer.

For eksempel omtales Russland som «strategisk viktig for UiT på mange områder» og som «en del av vår profil som Norges arktiske universitet».

– Slik programmet er nå er det for stort frafall og for få kandidater som går ut, sier Jakobsen.

Naturlig med reaksjoner

Utvalgets forslag skal nå ut på høring der fagmiljøene skal komme med sine innspill. Deretter går saken tilbake til universitetsledelsen og alle dekaner i et utvidet ledermøte. Saken skal til endelig behandling i universitetsstyret i slutten av november.

– Det er aldri lett å legge ned et studie. Det vil bli reaksjoner på det, det er naturlig. Men dette er nødvendig. Vi må hele tiden se på porteføljen vår. Vi legger ned og oppretter nye studier hele tiden, men dette er en større prosess. Så er det slik at noen av studiene som er foreslått nedlagt, ønskes tilbake i rekonstruert utgave. Så er det studier som kan bli nedlagt i nåværende form, men som kan dukke opp i annen form, sier Jakobsen.