Plan S: – Vil vi hindre unge forskere i å kommunisere med de beste i verden?

Forskere krever konsekvensutredning av Plan S. Over 800 personer sier i et opprop at de er bekymret for forskningens kvalitet.