Fakta

Array

Antallet gjenstander i norske museer økte med 3,16 prosent fra 2010 til 2011, opplyser Norsk kulturråd.

– Vi ser en fortsatt markant økning i antall gjenstander ved museene, en utvikling som har vært tydelig i lang tid. Dette understreker behovet for at innsamlingen må skje ut fra planer som er basert på prioritering, samhandling og effektiv bruk av ressurser, sier seksjonsleder i Kulturrådets museumsseksjon, Espen Hernes, på rådets nettsider.

Norske museer hadde i 2011 nesten 19 millioner gjenstander på utstilling og i magasiner, fordelt på ca 640 000 kunsthistoriske gjenstander, over 4,6 millioner arkeologiske gjenstander, 3,6 millioner kulturhistoriske gjenstander og 10 millioner naturhistoriske gjenstander. I tillegg har museene ansvar for nesten 30 millioner fotografier, de regnes ikke med i denne utviklingen, ettersom de ikke karakteriseres som gjenstander. Men antallet fotografier har økt med om lag 20 prosent på bare et år.

Antallet kunsthistoriske gjenstander økte med hele 200 000 fra 2010, altså nesten med 30 prosent, men over halvparten av økningen kom på grunn av en forbedret tellemetode ved Nasjonalmuseet for kunst. Antall arkeologiske gjenstander økte med ca 5 prosent og antall naturhistoriske gjenstandene har økt med 2 prosent, fra 2010, mens statistikken viser at antallet kulturhistoriske gjenstander har holdt seg stabilt de siste to årene.

Statistikken er utarbeidet i samarbeid med SSB.