Ytringsfrihetsutvalget får kritikk for snevert syn på formidling

Står det virkelig så dårlig til med formidlingen ved universiteter og høyskoler, lurer Universitetet i Agder.