1 av 3 vil gjerne skrive mer på norsk. Dette hindrer dem.

– Sektoren må ta mer systematiske grep. Over tid er det etablert mange drivere for engelsk, nå må sektoren skape drivere for norsk og finne den indre motivasjonen, sier språkdirektør Åse Wetås.