140 årsverk nedbemannet i Folkehelseinstituttet

Neste år skal ytterligere 20 millioner kroner kuttes, og ifølge direktør Camilla Stoltenberg kan det gå ut over den faglige virksomheten.