0,5 prosent av norske forskere har fabrikkert eller forfalsket data

For første gang på 20 år er status for forskningsetikk kartlagt i Norge.