628 millioner og 300 årsverk er kuttet

Effektiviseringskuttene har ført til høyere arbeidspress i administrasjonen og mer administrativ jobb for dem som skal forske og undervise, mener Forskerforbundet ved NTNU.