7 av 10 ferske UiB-studenter fikk nye venner i fadderuken

Universitetet i Bergen vurderer å fortsette å dele studentene inn i kohorter.