7 av 10 ferske UiB-studenter fikk nye venner i fadderuken
LUKK
Annonse
Annonse

7 av 10 ferske UiB-studenter fikk nye venner i fadderuken

Av Julia Loge

Publisert 27. oktober 2020

Universitetet i Bergen vurderer å fortsette å dele studentene inn i kohorter.

«Noen av de jeg ble kjent med i fadderuken er blitt mine venner».

70 prosent av studentene som har svart på Universitetet i Bergens studiestartundersøkelse sa seg helt enig eller enig i denne påstanden. Omtrent like mange svarer at det var lett å bli kjent med nye i fadderuken.

Annonse

Studentene fikk som kjent mye av skylden for det høye smittetallet i Bergen tidligere i høst, som endte med at kommunen i ti dager innførte en rekke strenge tiltak. Flere var kritiske til at Bergens universitet og høyskoler valgte å gjennomføre sine fadderuker.

Les også:  «Byens tre store utdanningsinstitusjoner kan ikke fraskrive seg dette ansvaret. Vi tok et valg om å avholde fadderuke i en global pandemi

Ved Universitetet i Bergen hadde fleste fakultetene hadde både digitale og fysiske arrangementer for å ta i mot de nye studentene, men fadderukens kveldsarrangementer ble avlyst fra 12. august. 68 prosent av studentene svarer at de deltok i de fleste fadderaktivitetene.

«Dersom tallene sammenlignes med tidligere studiestartundersøkelser, så ligger de omtrent på samme nivå», står det i en redegjørelse til universitetsstyret.  

«Organiseringen av studentene i kohorter har vært et viktig bidrag til sosial og faglig integrering av studentene og bør vurderes å videreføre til neste år», kommenterer universitetsdirektør Kjell Bernstrøm i evalueringen.

Studentene er også spurt om smittevern, 19 prosent har svart at de er uenige i at smittevernet ble godt ivaretatt i fadderuken, mens 56 prosent mener det ble godt ivaretatt.

15. september hadde 61 UiB-studenter fått påvist koronasmitte siden semesterstart og all undervisningen ble gjort digital.

I et annet notat til samme møte står det at studentorganisasjonene melder om svakere rekruttering til studentdemokratiet og melder om at mange føler seg ensomme. UiB jobber derfor med en kampanje for å bedre studiehverdagen. «Et viktig formål er å skape noe av den fellesskapsfølelsen som normalt ville ivaretas gjennom fysiske møter på campus.»

  • Les mer: