Her er oversikten over studenter som er bekreftet smittet av korona

Her er oversikten over studenter som er bekreftet smittet av korona

Av Jørgen Svarstad og Julia Loge

Publisert 24. august 2020

Oppdatert 22. september.

Det var mange som fryktet smitte i forbindelse med studentenes fadderuker ved semesterstart. Og det kommer stadig meldinger om studenter som har blitt smittet av korona. Her er en oversikt over kjente smittetilfeller så langt.

142 studenter smittet ved Norges Handelshøyskole

I en periode kom det mange smittetilfeller hver dag. Men den siste uken har det bare blitt bekreftet to nye smitttetilfeller på skolen.

Status 22. september er at 142 studenter er bekreftet smittet.

Flere av smittetilfellene kan knyttes til en fest på skolen mandag 24. august, som utviklet seg fra et alkoholfritt arrangement til en fest, og retningslinjer skal ha blitt brutt.

Bergen kommune har bedt alle som har vært på studentfester der smittevernreglene ikke ble overholdt, om å gå i selvpålagt karantene i ti dager etter festtidspunktet.

I tråd med anbefalingene fra byrådet i Bergen, skal alle som har mulighet til det, ha hjemmekontor frem til og med 25 september. All fysisk undervisning er avlyst, og det blir tidligst fysisk undervisning fra 28. september, melder NHH på sine hjemmesider.

Campus forblir åpen, men studenter oppfordres til å lese hjemme.

61 studenter smittet ved Universitetet i Bergen

Tre nye studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) har fått påvist covid-19, skriver BT tirsdag 15. september. Det er 22 nye siste uke, eller 61 studenter siden semesterstart.

Smitten har blant annet ført til at tannklinikken ved UiB må stenge i tre dager.

I tråd med anbefalingene fra byrådet i Bergen, skal alle som har mulighet til det, ha hjemmekontor frem til 18. september. All fysisk undervisning er avlyst, den blir istedet digital. Campus forblir åpen, men studenter oppfordres til å lese hjemme.

44 koronasmittede ved Høgskulen på Vestlandet

Tirsdag 22. september er status at det er bekreftet 44 smittede ved Høgskulen på Vestlandets campus i Bergen.

Det er ikke meldt om nye koronasmittede studenter ved HVL de siste dagene, melder høyskolen.

De fleste smittede studentene er studenter ved ved bachelorutdanningen i økonomi og administrasjon. Det er også bekreftet noen smittede studenter ved lærerutdanningen, sykepleierutdanningen og ingeniørutdanningen.

I tråd med anbefalingene fra byrådet i Bergen, skal alle som har mulighet til det, ha hjemmekontor frem til 22. september. All fysisk undervisning er avlyst, den blir istedet digital. Campus forblir åpen, men studenter oppfordres til å lese hjemme.

Fem smittet ved NLA Høgskolen i Bergen

Totalt er det fem førsteårsstudenter ved høgskolen som har fått påvist smitte, skriver skolen på nettsidene sine.

21 studenter ved Bjørknes høyskole i Oslo smittet

21 personer ved Bjørknes høyskole i Oslo er nå bekreftet smittet av coronaviruset, opplyser høyskolen selv i melding på sine nettsider fredag 11. september.

De gir ikke flere opplysninger om de smittede.

«De smittede blir godt ivaretatt av både høyskolen og kommunehelsetjenesten.     

Bjørknes arbeider tett med kommunehelsetjenesten og bistår smittesporingen, men kan ikke gå ut med opplysninger om hvem som er smittet på grunn av personvernhensyn», heter det i meldingen.   

Torsdag var det registrert 13 personer som var smittet, men nå har åtte nye blitt registrert smittet.

To smittet ved Universitetet i Sørøst-Norge

13. september melder USN at én student på Institutt for sykepleievitenskap i Drammen er smittet. En ansatt og en student er satt i karantene. Ifølge USN er det ikke kjent hvordan vedkommende ble smittet.

25. august ble USN kjent med at en av deres studenter på Campus Porsgrunn er smittet av korona. Studenten ble smittet på en utenlandsreise, opplyser universitetet til Forskerforum. Studenten har ikke deltatt i aktiviteter på campus, verken faglig eller sosialt, ifølge USN.

Høgskolen i Østfold: Fire studenter smittet

I alt er fire studenter ved høyskolens campus i Fredrikstad bekreftet smittet.

De to siste ble bekreftet søndag 6. september. Studentene er i følge kommuneoverlegen trolig smittet gjennom det pågående kjente smitteutbruddet som pågår i Fredrikstad og Sarpsborg. Begge studentene har tilhørighet til disse kommunen, skriver høyksolen på sine nettsider.

To studenter ved Høgskolen i Østfolds studiested i Fredrikstad er bekreftet smittt av covid-19.

Mandag 31. august. meldte høyskolen at to studenter var bekreftet smittet. De tilhører ifølge høyskolen ulike studieprogram i Fredrikstad, og har ingen tilknytning til hverandre.

Én student smittet ved Høgskulen i Volda

En student ved Høgskulen i Volda fikk 26 august bekrefter covid-19-smitte, skriver kommunen på sine nettsider. Smittekilden er kjent, og den kan knyttes til smitteutbruddet mellom studenter i Bergen, skriver den videre.

Ifølge høyskolen har ikke studenten deltatt på fadderuka eller vært på forelesninger i Volda.

Handelshøyskolen BI: 35 smittede

Siden 1. august er det registrert 35 smittetilfeller ved Handelshøyskolen BI, skriver høyskolen på sine nettsider. 15 av disse er i Bergen, 19 i Oslo og to i Trondheim. Stavanger har ingen registrerte smittetilfeller.

De to smittetilfellene i Trondheim ble meldt 16. september og åtte medstudenter er satt i karantene. I Oslo er flere kurs flyttet til digital undervisning til og med 18. september.

BI deler ut gratis munnbind til studenter som ønsker å bruke det i forelesning og ansatte anbefales å bruke munnbind i veiledning der de har over 15 minutter med nærkontakt under to meter.

Universitetet i Oslo: To studenter og to ansatte smittet

Bildene av studenter som festet i Frognerparken i Oslo under fadderuken gjorde mange bekymret. Politiet kunne fortelle at «svært få» fulgte smittevernreglene.

Men siden semesterstart har det vært relativt få smittetilfeller i Oslo.

UiO melder denne uken at de har fått bekreftet et nytt smittetilfelle. Det gjelder en student ved Institutt for informatikk ved Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet er bekreftet smittet med COVID-19.

Fra før av var har det blitt bekreftet at en student ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved SV-fakultetet er smittet.

11 studenter og en ansatt smittet ved Oslomet

Totalt er 11 studenter og en ansatt er bekreftet smittet av Covid-19 etter 1. august, skriver Oslomet på sine nettsider 22. september.

Oslomet-rektor Curt Rice har tidligere opplyst til Forskerforum at de har blitt kjent med at én ansatt var smittet i sommer, men at vedkommende er frisk og tilbake på jobb.

Én student smittet ved Høyskolen Kristiania

Tirsdag 25. august bekrefter Høyskolen Kristiania til Universitas at en student har testet positivt. Studentene i vedkommendes klasse ikke trenger å gå i karantene fordi vedkommende ikke har vært på campus de siste 48 timene før studenten fikk symptomer.

Ett tilfelle ved NTNU før fadderuken

NTNU har hatt ett kjent smittetilfelle i høst, også har vært omtalt i media. Studenten, som skulle være fadder, fikk påvist smitte helgen før fadderuken startet. Men NTNU understreker at de ikke har 100 prosent oversikt over smittede, siden det ikke er sikkert de blir varslet.

Les også: