220 NTNU-studenter i karantene. Se smitteoversikt for hele landet her.
LUKK

220 NTNU-studenter i karantene. Se smitteoversikt for hele landet her.

Av Jørgen Svarstad og Julia Loge

Publisert 24. august 2020 kl. 23:27

Oppdatert 29. oktober.

Her er en oversikt over kjente tilfeller av covid-19 ved norske universiteter og høyskoler.

24 NTNU-studenter smittet i oktober

Mens det var mange smittetilfeller blant studentener i Bergen, og etter hvert også Oslo, var det lenge knapt et eneste tilfelle ved NTNU.

Men den siste tiden har smitten blusset opp. Ifølge NTNUs oversikt har 24 NTNU-studenter i Trondheim blitt registrert smittet i oktober (pr. 20.10). I tillegg har én ansatt i Gjøvik blitt bekreftet smittet.

Torsdag skriver NRK at 220 studenter ved NTNU i Trondheim er i karantene. Dette skjedde etter at to studenter ved Fakultet for medisin og helsevitenskap fikk påvist smitte.

Smitten i Trondheim nådde en topp 16. oktober, da 12 personer ble registrert smittet samme dag. Av disse var fem studenter.

Her er oversikten over nye smittetilfeller, dag for dag. Alle i oversikten (bortsett fra den ansatte i Gjørvik) er i Trondheim:

 • 21.10: En student ved Fakultet for ingeniørvitenskap. Vedkommende har nylig deltatt i en laboratorieøvelse på campus. Ansatte og medstudenter som var tilstede samtidig blir fulgt opp av smittevernkontoret i kommunen. Lokalene der øvelsen skjedde blir smittevasket, melder universitetet.
 • 20.10: Tre studenter ved Fakultet for økonomi (ØK), Fakultet for ingeniørvitenskap  (IV) og Fakultet for medisin og helsevitenskap (MH). En av studentene har ikke vært på campus de siste dagene. De to andre har deltatt på forelesninger i en periode da de kan ha vært smittsomme.
 • 19.10: To nye smittetilfeller i løpet av helgen. Det gjelder en student ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) som ble meldt smittet på fredag og en annen fra Fakultet for økonomi (ØK) som testet positivt søndag. Ingen av de to hadde vært på campus de siste dagene 
 • 19.10: En ansatt ved NTNU i Gjøvik. Vedkommende var jobb på campus i tidlig i uken før, og det har blitt utført smittevask i berørte lokaler, melder universitetet. Universitetet skriver også at «NTNU i Gjøvik har i perioden med Covid-19 blitt gjort kjent med tilfeller av smittede studenter. Dette er studenter som ikke har deltatt i undervisning eller annen aktivitet på campus, og det har i disse tilfellene ikke vært behov for å iverksette tiltak på campus.» Studentene har fått oppfølging fra kommunen de er bosatt i og NTNU i sin sykdomsperiode, skriver NTNU.
 • 16.10: Fem studenter smittet. Tre av dem hører til Fakultet for naturvitenskap (NV), en er hjemmehørende på Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) og den siste ved Fakultet for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE). Noen av studentene var på campus og deltok i ulike aktiviteter fram til 12. og 13. oktober.
 • 15.10: To studenter smittet. De hører til Fakultet for naturvitenskap (NV) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU). De smittede hadde ikke vært fysisk på campus de siste dagene.
 • 14.10: To studenter smittet ved Fakultet for naturvitenskap og Fakultet for økonomi. De tror de ble smittet under et besøk på puben Lille London 7. oktober. Ingen av de to ngen av de to hadde deltatt på fysiske forelesninger den siste tiden, men de har besøkt ulike steder på campus fram til og med søndag 11.oktober
 • 13.10: En student smittet. Vedkommende tar fag både ved Fakultet for ingeniørvitenskap (IV) og Det humanistiske fakultet (HF). Den smittede hadde ikke vært på campus de siste dagene.
 • 12.10: Fem studenter bekreftet smittet i løpet av helgen. Disse IE-fakultetet, SU-fakultetet, SU-fakultetet og HF-fakultetet.
 • 8.10: En smittet student ved campus Gløshaugen.
 • 2.10: En smittet student ved Fakultet for ingeniørvitenskap
 • 1.10: En smittet student ved Fakultet for ingeniørvitenskap.

Universitetet har et system som gjør at studentene kan registrere seg, ved hjelp av QR-kode, når de går inn på forelesning. Ledelsen oppfordrer studentene til å gjøre dette.

172 studenter smittet ved Norges Handelshøyskole

Totalt 172 NHH-studenter er bekreftet smttet siden semesterstart, skriver høyskolen på sine nettsider.

Smitten har som kjent økt kraftig i Bergen. Fredag 23. oktober ble det satt smitterekord i byen, med 57 registrert smittede siste døgn.

21. oktober var det seks nye tilfellere NHH, og torsdag var det dobbelt så mange. Tilsammen er dermed 18 studenter bekreftet smittet av koronaviruset på to dager.

­– Det er oppsiktsvekkende etter at vi har hatt cirka en måned med veldig lite smitte. Samtidig er det en generell smitteøkning i samfunnet forøvrig, ikke bare hos oss, sier kommunikasjonsdirektør Geir Mikalsen ved NHH til Forskerforum.

I en periode var det kun digital undervisning og anbfalt hjemmekontor for alle ansatte og studenter på grunn av smittesituasjonen i Bergen. Fra 5. oktober begynte NHH gradvis å gjenåpne den fysiske undervisingen, og fra 12. oktober skal etter planen fysisk undervisning være i gang i alle kurs.

Det er digitale undervisingstilbod i alle kurs.

De fleste ansatte har hatt hjemmekontor fra onsdag 9. september, men kunne returnere til NHH fra mandag 5. oktober. Det vil fremdeles være mulig å ha hjemmekontor etter avtale med nærmeste leder.

Det er ikke meldt om smitte blant NHH-ansatte.

61 studenter smittet ved Universitetet i Bergen

UIB fikk melding om sju nye smittetilfeller 24. og 25. oktober.

Tre nye studenter ved Universitetet i Bergen (UiB) har fått påvist covid-19, skriver BT tirsdag 15. september. Det er 22 nye siste uke, eller 61 studenter siden semesterstart.

Smitten har blant annet ført til at tannklinikken ved UiB må stenge i tre dager.

I tråd med anbefalingene fra byrådet i Bergen, skal alle som har mulighet til det, ha hjemmekontor frem til 18. september. All fysisk undervisning er avlyst, den blir istedet digital. Campus forblir åpen, men studenter oppfordres til å lese hjemme.

NMBU: 3 studenter smittet

Tre studenter har vært smittet i løpet av høsten, melder rektor ved NMBU i oktober. En på Handelshøyskolen, en student på Veterinærhøyskolen og en på Fakultet for realfag og teknologi. Ingen av nærkontaktene er registrert smittet, det vil si ingen videre smitte fra de tre tilfellene til andre ved NMBU.

Høgskulen på Vestlandet

Lørdag 24. oktober fikk Høgskulen på Vestlandet ytterligere to smittetilfeller i forbindelse med det nye utbruddet i Bergen.

Fra før var det bekreftet 45 smittede ved Høgskulen på Vestlandets campus i Bergen siden 21. august.

Rektor Berit Rokne sier i en kommentar på høyskolens nettsider:

– Vi er i god kontakt med smittevernskontoret i Bergen kommune og vi har kontakt med flere av studentene som har vært i karantene og isolasjon, og flere er nå rapportert friske. Vi vil nok også få en del nye bekreftede smittetilfeller blant studentene fremover, samtidig som flere blir friske.

De første smittetilfellene ved HVL i Bergen var knyttet til studenter ved økonomi og administrasjon. Det er også bekreftet smittede studenter ved lærerutdanning, helse- og sosialfagutdanning og ingeniørutdanning.

Alle bekreftede smittetilfeller er knyttet til aktiviteter utenfor campus.

Ti smittet ved NLA Høgskolen

Totalt er det fem førsteårsstudenter ved høgskolen i Bergen som har fått påvist smitte, skriver skolen på nettsidene sine. I tillegg er det fem i Oslo.

21 studenter ved Bjørknes høyskole i Oslo smittet

21 personer ved Bjørknes høyskole i Oslo er nå bekreftet smittet av coronaviruset, opplyser høyskolen selv i melding på sine nettsider fredag 11. september.

De gir ikke flere opplysninger om de smittede.

Fem smittet ved Universitetet i Sørøst-Norge

Onsdag 23. september ble det bekreftet at to studenter på barnehagelærerutdanningen i Drammen er smittet i forbindelse med et utbrudd i barnehagen der de er i praksis. De har ikke vært tilstede på campus i den perioden da de kan ha smittet andre. 

Kvelden før ble USNs beredskapsledelse informert om at en student på Realfagkurs ingeniør på Kongsberg er smittet av korona. 40 studenter som var på forelesning sammen med smittede studenten 17. september, ble tirsdag kveld bedt om å gå i karantene fram til 27. september.

13. september melder USN at én student på Institutt for sykepleievitenskap i Drammen er smittet. En ansatt og en student er satt i karantene. Ifølge USN er det ikke kjent hvordan vedkommende ble smittet.

25. august ble USN kjent med at en av deres studenter på Campus Porsgrunn er smittet av korona. Studenten ble smittet på en utenlandsreise, opplyser universitetet til Forskerforum. Studenten har ikke deltatt i aktiviteter på campus, verken faglig eller sosialt, ifølge USN.

Tre nye smittetilfeller ved Høgskolen i Innlandet

Helgen 16.-19. oktober ble det bekreftet tre smittetilfeller blant studenter på Hamar. Høyskolen skriver på sine nettsider at alle tas hånd om av kommunens helsetjeneste. Kommuneoverlegen opplyser at alle nærkontakter er satt i karantene.

I en oppdatering 21. september skrev høyskolen at gire studenter ved campusen i Lillehammer er registrert smittet.

Høgskolen i Østfold: 17 studenter smittet

I alt er det nå 17 studenter som er smittet siden studiestart, skriver høyskolen på sine nettsider. De to siste er studenter i Halden, som ble bekreftet 11. og 12. oktober.

7., 8. og 9. oktober ble fire studenter bekreftet smittet i Fredrikstad (1) og Halden (3).

Politihøgskolen: Alle studenter måtte i karantene

Eirik Rosø, stabssjef ved Politihøgskolen, sier til Politiforum 12. oktober at de har bedt alle instruktører og alle studenter ved Politihøgskolens studiesteder om å ta hjemmekarantene, på grunn av mistanke om smitte av koronavirus ved skolen. Bakgrunnen er at seks instruktører ved leiroppholdet for tredjeårsstudenter i Stavern, og syv instruktører ved Politihøgskolen i Kongsvinger meldte om at de hadde symptomer på koronaviruset. 

– Nå er vi i en situasjon hvor vi har såpass mange instruktører hvor mistanken om smitte av koronavirus er ganske åpenbar, og såpass mange som har vært i kontakt med personer med mistanke om smitte, så vi besluttet å henstille alle ansatte og alle studenter til hjemmekarantene. Dette gjelder med tilbakevirkende kraft til 12. mars, sier Rosø. 

Fra 29. oktober vil all undervisning i Oslo bli digital, hvis det er faglig forsvarlig. Alle skriftlige skoleeksamener blir skriftlige hjemmeeksamener i høst. Fra 29. oktober må studentene bruke munnbind når de henter mat og drikke i kantinen.

Én student smittet ved Høgskulen i Volda

En student ved Høgskulen i Volda fikk 26 august bekrefter covid-19-smitte, skriver kommunen på sine nettsider. Smittekilden er kjent, og den kan knyttes til smitteutbruddet mellom studenter i Bergen, skriver den videre.

Ifølge høyskolen har ikke studenten deltatt på fadderuka eller vært på forelesninger i Volda.

Fra 1. november blir alle skriftlige eksamener digitale og uten oppmøte på høyskolen, mens de praktiske går som planlagt.

Handelshøyskolen BI: 74 smittede

Fra 1. august til midten av oktober var det registrert 59 smittetilfeller ved Handelshøyskolen BI, skriver høyskolen på sine nettsider.

I siste halvdel av okober ble 15 studenter i Bergen og 5 studenter i Oslo bekreftet smittet av koronaviruset. BI gikk først over til digital undervisning for alle studentene i Bergen i uke 44, og fra 30. oktober utvides det til å gjelde alle studentene i Oslo også.

BI har kun digital undervisning ut året på studiestedene i Oslo og Bergen, men studenter kan fortsatt bruke leseplassene så fremt de bruker munnbind. Ansatte må ha hjemmekontor. BI vil også i løpet av kort tid ta en avgjørelse på om de fysiske skoleeksamenene kan gå som planlagt.

Smittetallene fordeler seg slik den 29. oktober:

Oslo32
Bergen38
Stavanger1
Trondheim3

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo fører kun oversikt over tilfeller der den smittede har vært på universitetet og varsel er sendt ut til berørte, det er dermed ikke en fullstendig oversikt.

29. oktober melder UiO at en student på medisin er smittet og at Oslo universitetssykehus er varslet.

Den 12. oktober ble det klart at ni studenter ved Fysisk institutt har blitt smittet av korona den siste uka. De er beboere ved Blindern Studenterhjem og skal ha blitt smittet i forbindelse med en fest på studenthjemmet. I alt skal minst 11 studenter skal ha blitt smittet på denne festen.

Universitetet skriver på sine nettsider at at de i uke 42 har fått informasjon om at ytterligere tre studenter ved Fysisk institutt er bekreftet smittet med covid-19. Uken før fikk de informasjon om at minst seks studenter ved Fysisk institutt er bekreftet smittet med covid-19 (uke 41).                   

To studenter ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet er bekreftet smittet med covid-19 i uke 41. De to har vært ute i praksis ved skoler, og de aktuelle skolene er varslet.

En ansatt ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet er også bekreftet smittet.

Det medisinske fakultet melder at en student er bekreftet smittet med covid-19 (uke 41). Fakultetet bistår bydelsoverlegen med smittesporing. Studenter og ansatte som er nærkontakter, er blitt kontaktet og satt i karantene. Oslo universitetssykehus er varslet.

Universitetet i Oslo fikk i uke 36 og 37 beskjed om seks tilfeller av koronasmitte hos henholdsvis fire studenter og to ansatte som har oppholdt seg på campus, skriver universitetet på sine nettsider.

To av studentene går ved Institutt for informatikk, mens de to andre ved Intitutt for sosiologi og samfunnsgeografi og ved Psykologisk institutt.

I tillegg har en renholder på øvre Blindern og en ansatt ved Institutt for kulturstudier og orientalske språk blitt bekreftet smittet.

27 studenter og tre ansatte smittet ved Oslomet

Totalt er 27 studenter og tre ansatte bekreftet smittet av Covid-19 etter 1. august, skriver Oslomet på sine nettsider. Oslomet betegner disse tilfellene som enkelttilfeller.

Seks studenter ved Universitetet i Tromsø

Fra og med 27. oktober stenger UiT lokalene sine i Hammerfest på grunn av smitteutbruddet der. Ansatte bes om å benytte hjemmekontor, og studenter får tilbud om digital undervisning. Det er 40 ansatte og 215 studenter ved UiT i Hammerfest.

28. oktober ble nok en student på Handelshøyskolen bekreftet smittet. Nå innfører UiT tiltak. Det vil si at undervisningen ved Handelshøyskolen i Tromsø blir digital ut uken og studenter og ansatte oppfordres til å jobbe hjemmefra. Resten av undervisningen ved UiT fortsetter som normalt.

26. oktober ble en student på Handelshøgskolen bekreftet smittet. 11 medstudenter kontaktes av smittesporingsteam og enkelte seminarundervisninger blir avlyst.

23. oktober ble en lærerstudent ved UiT bekreftet smittet og satt i isolasjon. 17 studenter som nylig har hatt undervisning sammen med den smittede personen kontaktes av kommunens smittesporingsteam. Undervisningslokalet de har benyttet er avstengt og vil bli vasket ned før det igjen tas i bruk.  

En student ved Universitet i Tromsø som lørdag 17. oktober fikk påvist coronasmitte, deltok i undervisning sammen med 14 medstudenter ved campus i Tromsø samme uke. Det opplyser universitetet i en pressemelding søndag. Studenten som er smittet, er satt i isolasjon. De 14 medstudentene vil nå bli kontaktet av smittesporingsgruppen i kommunen, heter det videre i pressemeldingen.

En medisinstudent har fått påvist smitte, skriver UiT på sine nettsider 9. oktober. Studenten studerer medisin, og UiT har bistått smittesporingsteamet i Tromsø kommune med å identifisere personer som har vært i kontakt med studenten i forbindelse med undervisning. Dagen før ble det kjent at også en jusstudent ved UiT er smittet med covid-19

Én student smittet ved Høyskolen Kristiania

Tirsdag 25. august bekrefter Høyskolen Kristiania til Universitas at en student har testet positivt. Studentene i vedkommendes klasse ikke trenger å gå i karantene fordi vedkommende ikke har vært på campus de siste 48 timene før studenten fikk symptomer.

Les også: