Forskerforum

Kritikk og debatt

Ingrid Lossius Falkum, leder i Akademiet for yngre forskere og Bjørn Kristian Danbolt, generalsekretær i Akademiet for yngre forskere
Dødens triumf», framstilling av svartedauden, måla av den nederlandske målaren Pieter Brueghel den eldre (1562).
fotballdommer shutterstock