Kritikk og debatt

pressebilder av Øystein Gullvåg Holter og Knut Liestøl
pressebilde av John-Arne Røttingen
fem studentledere
kvinne ser på tavle med symboler
Vivian Anette Lagesen foto ISF Knut H. Sørensen Foto NTNU