Er alle medlemmer av Forskerforbundet like mye verdt i 2024, spør forening for teknisk-administrativt ansatte
LUKK

Er alle medlemmer av Forskerforbundet like mye verdt i 2024, spør forening for teknisk-administrativt ansatte

Av Styret i Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA): Trym Holbek, UiS, leder, Cecilie Lilleheil, UiO, nestleder, Gunnar Klinge HINN, Jan Ove Henriksen, HVL, økonomiansvarlig, Nils Christian Fareth UiT, Marit Granhaug NTNU, Runa Jakhelln UiB

Publisert 28. juni 2024 kl. 10:34

Det er på høy tid å ta skrittet helt ut, og en gang for alle parkere den gammelmodige tankegangen om et A- og B-lag i Forskerforbundet.

Forskerforbundet skal velge ny leder til høsten og har nylig omtalt debatten i Forskerforum. Forskerforbundets forening for teknisk-administrativt ansatte (FFTA) mener det er avgjørende å vurdere alle medlemmer som mulige lederkandidater for å unngå en utvikling av A- og B-lag i fagforeningen.

Hvis vi går fem-seks tiår tilbake i tid, da et flertall av de administrativt ansatte fungerte som sekretærer og kontorassistenter for vitenskapelige ansatte, kan vi forstå at man ville opplevd det som absurd hvis noen dristet seg til å foreslå at en teknisk-administrativt ansatt skulle stille til valg som leder for en fagforening for forskere. For kan en som ikke selv har gjort karriere som forsker og oppnådd professortittel lede Forskerforbundet?

Mye har endret seg i medlemsmassen siden den gang. Forskerforbundet er ikke lenger en professorforening for de få, men en fagforening for de mange. I dag har vi en bredt sammensatt medlemsmasse der et mangfold av stillingskoder og fagområder er representert.

Fellesnevneren for TA-medlemmene i Forskerforbundet, er at et overveldende flertall har fullført utdanning på høyere grads nivå (hovedfag eller mastergrad), og én av fem har avlagt doktorgrad. Våre dagers komplekse, globaliserte forsknings- og utdanningslandskap stiller høye krav til kompetanse, engasjement og ytelse i alle stillinger.

Forskerforbundet er den fagforeningen vi har valgt fordi parolene om at «høy utdanning skal lønne seg» og at «kompetanse betyr noe» er noe vi er enige i og stiller oss bak. Uavhengig av stillingstype er vi alle likeverdige medlemmer i en fagforening som kjemper for en felles sak: å legge til rette for best mulig arbeids- og rammebetingelser for forsknings-, undervisnings og TA-personell, slik at kunnskapsinstitusjonene skal ha best mulig forutsetning for å utføre sine samfunnsoppdrag. For å lykkes må alle stillingskategorier i våre sektorer jobbe godt sammen.

Forskerforbundets nestledere har i flere omganger vært TA-ansatte. Vi mener det er på høy tid å ta skrittet helt ut, og en gang for alle parkere den gammelmodige tankegangen om et A- og B-lag i Forskerforbundet.

For at alle medlemmer skal kunne være fullverdige medlemmer, må vi ha like rettigheter til å stille kompetanse og erfaring til rådighet for alle verv i fagforeningen – inkludert ledervervet. Det er ikke stillingskategorien som avgjør om vedkommende vil være en god leder av Forskerforbundet. Kompetanse, erfaring og personlige egenskaper bør være de avgjørende kriteriene for valg av leder.

Les også: