Om Forskerforum
LUKK

Om Forskerforum

Forskerforum er et fagblad om forskning og høyere utdanning, som utgis av Forskerforbundet. Våre lesere er vitenskapelig ansatte ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Dessuten universitetsbibliotekarer, antikvarer, arkivarer, og andre som er opptatt av forskning og høyere utdanning.

Bladet redigeres etter redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten og er medlem i Fagpressen.

Forskerforbundets medlemmer og samarbeidspartnere får Forskerforum gratis tilsendt. Andre interesserte kan tegne abonnement for kr 450 per år.

Send e-post til redaksjonen@forskerforum.no for å tegne abonnement.

Opplag: 22 240
10 utgaver i året
Utgiver: Forskerforbundet

Utgivelsesplan – 2023:

  Frist for innsendt stoff Utgivelse
Nr 1 2023 8. desember 2. januar 2023
Nr 2 12. januar 31. januar
Nr 3 9. februar 27. februar
Nr 4 9. mars 27. mars
Nr 5 13. april 2. mai
Nr 6 11. mai 6. juni
Nr 7 17. august 4. september
Nr 8 14. september 2. oktober
Nr 9 12. oktober 30. oktober
Nr 10 9. november 27. november
Nr 1 2024 7. desember 2. januar 2024