Om Forskerforum
LUKK

Om Forskerforum

Forskerforum er et fagblad om forskning og høyere utdanning, som utgis av Forskerforbundet. Våre lesere er vitenskapelig ansatte ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Dessuten universitetsbibliotekarer, antikvarer, arkivarer, og andre som er opptatt av forskning og høyere utdanning.

Bladet redigeres etter redaktørplakaten og er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Forskerforbundets medlemmer og samarbeidspartnere får Forskerforum gratis tilsendt. Andre interesserte kan tegne abonnement for kr 450 per år.

Send e-post til redaksjonen@forskerforum.no for å tegne abonnement.

Opplag: 22 240
10 utgaver i året
Utgiver: Forskerforbundet

Utgivelsesplan – 2022:

  Frist Utgivelse
Nr 1 2022 9. desember 3. januar 2022
Nr 2 13. januar 31. januar
Nr 3 10. februar 28. februar
Nr 4 10. mars 28. mars
Nr 5 21. april 9. mai
Nr 6 24. mai 14. juni
Nr 7 18. august 5. september
Nr 8 15. september 3. oktober
Nr 9 13. oktober 31. oktober
Nr 10 10. november 28. november
Nr 1 2023 8. desember 2. januar 2023