Om Forskerforum

Forskerforum er et fagblad om forskning og høyere utdanning, som utgis av Forskerforbundet. Våre lesere er vitenskapelig ansatte ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Dessuten universitetsbibliotekarer, antikvarer, arkivarer, og andre som er opptatt av forskning og høyere utdanning.

Bladet redigeres etter redaktørplakaten og er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Forskerforbundets medlemmer og samarbeidspartnere får Forskerforum gratis tilsendt. Andre interesserte kan tegne abonnement for kr 450 per år.

Send e-post til redaksjonen@forskerforum.no for å tegne abonnement.

 

Opplag: 19 900
10 utgaver i året
Utgiver: Forskerforbundet

 

Utgivelsesplan – 2018:

Nummer Deadline Utgivelse
1 – januar 13.12.2017 02.01.2018
2 – februar 24.01.2018 05.02.2018
3 – mars 21.02.2018 05.03.2018
4 – april 21.03.2018 05.04.2018
5 – mai 25.04.2018 08.05.2018
6 – juni 30.05.2018 11.06.2018
7 – september 22.08.2018 03.09.2018
8 – oktober 19.09.2018 01.10.2018
9 – november 17.10.2018 29.10.2018
10 – desember 14.11.2018 26.11.2018
1 – januar/2019 12.12.2018 02.01.2019