Om Forskerforum

Forskerforum er et fagblad om forskning og høyere utdanning, som utgis av Forskerforbundet. Våre lesere er vitenskapelig ansatte ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Dessuten universitetsbibliotekarer, antikvarer, arkivarer, og andre som er opptatt av forskning og høyere utdanning.

Bladet redigeres etter redaktørplakaten og er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Forskerforbundets medlemmer og samarbeidspartnere får Forskerforum gratis tilsendt. Andre interesserte kan tegne abonnement for kr 450 per år.

Send e-post til redaksjonen@forskerforum.no for å tegne abonnement.

 

Opplag: 22 240
10 utgaver i året
Utgiver: Forskerforbundet

 

Utgivelsesplan – 2019:

Nummer Deadline Utgivelse
1 – januar 12.12.2018 02.01.2018
2 – februar 24.01.2019 05402.2019
3 – mars 21.02.2019 04.03.2019
4 – april 21.03.2019 01.04.2019
5 – mai 25.04.2019 07.05.2019
6 – juni 23.05.2019 04.06.2019
7 – september 22.08.2019 02.09.2019
8 – oktober 19.09.2019 30.09.2019
9 – november 17.10.2019 28.10.2019
10 – desember 14.11.2019 25.11.2019
1 – januar/2019 12.12.2019 02.01.2020