Om Forskerforum

Om Forskerforum

Forskerforum er et fagblad om forskning og høyere utdanning, som utgis av Forskerforbundet. Våre lesere er vitenskapelig ansatte ved universiteter, høyskoler og forskningsinstitutter. Dessuten universitetsbibliotekarer, antikvarer, arkivarer, og andre som er opptatt av forskning og høyere utdanning.

Bladet redigeres etter redaktørplakaten og er medlem i Den Norske Fagpresses Forening.

Forskerforbundets medlemmer og samarbeidspartnere får Forskerforum gratis tilsendt. Andre interesserte kan tegne abonnement for kr 450 per år.

Send e-post til redaksjonen@forskerforum.no for å tegne abonnement.

Opplag: 22 240
10 utgaver i året
Utgiver: Forskerforbundet

Utgivelsesplan – 2020:

Nummer Deadline Utgivelse
1 – januar 12.12.2019 04.01.2020
2 – februar 23.01.2020 03.02.2020
3 – mars 20.02.2020 02.03.2020
4 – april 20.03.2020 30.03.2020
5 – mai 23.04.2020 04.05.2020
6 – juni 21.05.2020 03.06.2020
7 – september 20.08.2020 31.08.2020
8 – oktober 24.09.2020 05.10.2020
9 – november 17.10.2020 28.10.2020
10 – desember 14.11.2020 25.11.2020
1 – januar/2019 16.12.2020 04.01.2021