Annonseinformasjon

Annonsering på nettsidene

Priser: (eks mva)

Bannerannonser:
Topp banner, per uke: 4000 kr  (980 x 150, 580 x 400 mobil)
Big board,  per uke: 4 000 kr (580 x 400)

Stilling ledig,
bare nett: 6 500 kr
tillegg for publisering på førstesiden (logo og stillingstittel) : 900 kr
Stillingsannonsen blir publisert tom. søknadsfristens utløp

Forslag til oppsett:

Del 1: Logo. Navn på virksomhet. Søknadsfrist. E-postadresse for kontakt
Del 2: Profiltekst (hvis man ønsker det)
Del 3: Selve utlysningsteksten

Levering av stilling ledig-annonser

Logo for institusjonen, fortrinnsvis JPG eller GIF. PDF, TIF eller EPS-filer kan også godtas, men der hvor Forskerforum må konvertere og tilrettelegge logomateriell, vil dette tilleggsfaktureres. Teksten leveres som Word-dokument, fortrinnsvis i *.rtf-format. Sendes på e-post til: per.olav@storybold.no

Kontakt

Per-Olav Leth
918 16 012
per.olav@storybold.no

Annonsering i bladet

Priser: (ikke tillegg for farge)
1/1 side: 19900 kr
1/2 side: 11900 kr
1/4 side: 6500 kr

Standardformater:

(bredde x høyde i mm)

1/1 side: 185 x 250
1/2 side stående:    90 x 250
1/2 side liggende:  185 x 120
1/4 side stående:    90 x 120
1/4 side liggende:  185 x   60

Spesialplassering:

15 % i tillegg.

Frister:

Utgave Bestillings- og
materiellfrist
Distribusjon
1/2019 13.12.2018 02.01.2019
2/2019 23.01.2019 04.02.2019
3/2019 20.02.2019 04.03.2019
4/2019 20.03.2019 01.04.2019
5/2019 24.04.2019 07.05.2019
6/2019 22.05.2019 04.06.2019
7/2019 21.08.2019 02.09.2019
8/2019 18.09.2019 30.09.2019
9/2019 16.10.2019 28.10.2019
10/2019 13.11.2019 28.11.2019
1/2020 11.12.2019 02.01.2020

Materiell

Levér helst annonsen som pdf-fil. Forskerforum kan lage materiell mot avtalt tillegg i prisen. Sendes på e-post til: per.olav@storybold.no

Kontakt

Per-Olav Leth
918 16 012
per.olav@storybold.no

Bakgrunnsinformasjon for annonsører

Opplag: 22 240 (Fagpressens mediekontroll)
10 utgaver i året.
Utgiver: Forskerforbundet

Leserne

Våre lesere er vitenskapelige ansatte ved universiteter, høgskoler, museer og forskningsinstitutter. Dessuten universitetsbibliotekarer, antikvarer, arkivarer og andre som er opptatt av forskning og høyere utdanning.
Våre lesere er best utdannet i landet, de er opinionsskapere og påvirker framtiden

Vanlige stillingstitler for våre lesere:

Forskere/forskningsledere
Rektorer
Direktører (universitetsdirektører, høyskoledirektører, fakultetsdirektører)
Instituttledere/avdelingsledere
Professorer
Dekaner
Doktorer
Førsteamanuensiser
Stipendiater
Konsulenter

Våre lesere jobber med:

Kunnskap/kunnskapsformidling
Nye læreverk
Kommunikasjon
Tilsettinger av fagpersonell
Beslutninger om innkjøp og investeringer

Forskningssektoren

I 2005 var den samlede omsetningen til forsknings- og utviklingsarbeid på 30 milliarder kroner. I 2018 ble det utført 38.400 årsverk ved universiteter og høyskoler.