Annonseinformasjon

Annonseinformasjon

Alle priser er oppgitt ekskl. mva.

Annonsering på nett:

Bannerannonser:

 • Topp banner, per uke: Kr 7 500,-  (980 x 150, 580 x 400 mobil)
 • Big board,  per uke: Kr 4 000 kr (580 x 400)

Stilling ledig:

 • Kun nett: Kr 7 500,-
 • Stillingen ligger ute til søknadsfristens utløp

Annonsering på papir:

Priser:

 • 1/1 side: Kr 19 900,-
 • 1/2 side: Kr 11 900,-
 • 1/4 side: Kr   6 500,-

Standardformater:

 • 1/1 side: B185 x H250mm
 • 1/2 side stående:    B 90 x H250mm
 • 1/2 side liggende:  B185 x H120mm
 • 1/4 side stående:    B 90 x H120mm
 • 1/4 side liggende:  B185 x H  60mm

Spesialplassering:

 • 15 % i tillegg.

Frister:

Utgave Bestillings- og
materiellfrist
Distribusjon
1-2021 15.12.2020 04.01.2021
2-2021 20.01.2021 03.02.2021
3-2021 17.02.2021 02.03.2021
4-2021 17.03.2021 06.04.2021
5-2021 21.04.2021 04.05.2021
6-2021 28.05.2021 07.06.2021
7-2021 18.08.2021 31.08.2021
8-2021 22.09.2021 05.10.2021
9-2021 20.10.2021 02.11.2021
10-2021 17.11.2021 30.11.2021
1-2022 15.12.2021 03.01.2022

Kontakt

Salgsfabrikken v/Ann-Kristin Valby (Kikki)

E-post: annonser@forskerforum.no

Mobil: 901 19 121

Opplag

 • 22 314 (Fagpressens mediekontroll)
 • Utgiver: Forskerforbundet

Våre lesere

Våre lesere er vitenskapelige ansatte ved universiteter, høgskoler, museer og forskningsinstitutter. Dessuten universitetsbibliotekarer, antikvarer, arkivarer og andre som er opptatt av forskning og høyere utdanning.
Våre lesere er best utdannet i landet, de er opinionsskapere og påvirker framtiden

Vanlige stillingstitler for våre lesere:

 • Forskere/forskningsledere
 • Rektorer
 • Direktører (universitetsdirektører, høyskoledirektører, fakultetsdirektører)
 • Instituttledere/avdelingsledere
 • Professorer
 • Dekaner
 • Doktorer
 • Førsteamanuensiser
 • Stipendiater
 • Konsulenter

Våre lesere jobber med:

 • Kunnskap/kunnskapsformidling
 • Nye læreverk
 • Kommunikasjon
 • Tilsettinger av fagpersonell
 • Beslutninger om innkjøp og investeringer

Sektoren for forskning og høyere utdanning

I 2018 ble det utført 38.400 årsverk ved universiteter og høyskoler.