Annonseinformasjon
LUKK

Annonseinformasjon

Alle priser er oppgitt ekskl. mva.

Annonsering på nett:

Bannerannonser:

 • Toppbanner, per uke:
  Kr 7 990,-
  B: 980 x H: 150 px (desktop)
  B: 580 x H: 400 (mobil)
 • Big Board, per uke:
  Kr 4 280,-
  B: 580 x H: 400 px

Stilling ledig:

 • Kun nett: Kr 7 990,-
 • Stillingen ligger ute til søknadsfristens utløp

Annonsering på papir:

Priser:

 • 1/1 + 1/1 side oppslag: Kr 31 995,-
 • 1/1 side: Kr 21 295,-
 • 1/2 side: Kr 12 735,-
 • 1/4 side: Kr  6 995,-

Standardformater:

 • 1/1 side: B: 185 x H: 250 mm (satsspeil)
 • 1/2 side stående:  B: 90 x H: 250 mm
 • 1/2 side liggende: B: 185 x H: 120 mm
 • 1/4 side stående:  B: 90 x H: 120 mm
 • 1/4 side liggende: B: 185 x H: 60 mm

Spesialplassering:

 • 15% i tillegg.

Frister:

Utgave Bestillings- og
materiellfrist
Distribusjon
1-2023 14.12.2022 02.01.2023
2-2023 18.01.2023 30.01.2023
3-2023 15.02.2023 27.02.2023
4-2023 15.03.2023 27.03.2023
5-2023 19.04.2023 02.05.2023
6-2023 24.05.2023 06.06.2023
7-2023 23.08.2023 04.09.2023
8-2023 20.09.2023 02.10.2023
9-2023 18.10.2023 30.10.2023
10-2023 15.11.2023 27.11.2023
1-2024 13.12.2023 02.01.2024

Kontakt

Salgsfabrikken
Selger: Lena Gaard
Tlf 919 03 867
annonser@forskerforum.no

Materiell sendes til:
annonse@salgsfabrikken.no
Tlf 47 86 03 43

Annonsen leveres i oppløsning 300 dpi

Avbestilling: 14 dager før materiellfrist
Byråprovisjon 4,5%

Opplag

 • 21 860 (Fagpressens mediekontroll)
 • Utgiver: Forskerforbundet

Våre lesere

Våre lesere er vitenskapelige ansatte ved universiteter, høgskoler, museer og forskningsinstitutter. Dessuten universitetsbibliotekarer, antikvarer, arkivarer og andre som er opptatt av forskning og høyere utdanning.
Våre lesere er best utdannet i landet, de er opinionsskapere og påvirker framtiden.

Vanlige stillingstitler for våre lesere:

 • Forskere/forskningsledere
 • Rektorer
 • Direktører (universitetsdirektører, høyskoledirektører, fakultetsdirektører)
 • Instituttledere/avdelingsledere
 • Professorer
 • Dekaner
 • Doktorer
 • Førsteamanuensiser
 • Stipendiater
 • Konsulenter

Våre lesere jobber med:

 • Forskning
 • Høyere utdanning
 • Kunnskap/kunnskapsformidling
 • Nye læreverk
 • Kommunikasjon
 • Tilsettinger av fagpersonell
 • Beslutninger om innkjøp og investeringer

Sektoren for forskning og høyere utdanning

I 2018 ble det utført 38.400 årsverk ved universiteter og høyskoler.