Annonseinformasjon
LUKK

Annonseinformasjon

Alle priser er oppgitt ekskl. mva.

Annonsering på nett:

Bannerannonser:

 • Toppbanner, per uke:
  Kr 7 990,-
  B: 980 x H: 150 px (desktop)
  B: 580 x H: 400 (mobil)
 • Big Board, per uke:
  Kr 4 280,-
  B: 580 x H: 400 px

Stilling ledig:

 • Kun nett: Kr 7 990,-
 • Stillingen ligger ute til søknadsfristens utløp

Annonsering på papir:

Priser:

 • 1/1 + 1/1 side oppslag: Kr 31 995,-
 • 1/1 side: Kr 21 295,-
 • 1/2 side: Kr 12 735,-
 • 1/4 side: Kr  6 995,-

Standardformater:

 • 1/1 side: B: 185 x H: 250 mm (satsspeil)
 • 1/2 side stående:  B: 90 x H: 250 mm
 • 1/2 side liggende: B: 185 x H: 120 mm
 • 1/4 side stående:  B: 90 x H: 120 mm
 • 1/4 side liggende: B: 185 x H: 60 mm

Spesialplassering:

 • 15% i tillegg.

Frister:

Utgave Bestillings- og
materiellfrist
Distribusjon
1-2024 13.12.2023 02.01.2024
2-2024 17.01.2024 29.01.2024
3-2024 14.02.2024 26.02.2024
4-2024 13.03.2024 25.03.2024
5-2024 24.04.2024 07.05.2024
6-2024 29.05.2024 10.06.2024
7-2024 21.08.2024 02.09.2024
8-2024 18.09.2024 30.09.2024
9-2024 16.10.2024 28.10.2024
10-2024 13.11.2024 25.11.2024
1-2025 11.12.2024 02.01.2025

Kontakt

Salgsfabrikken
Selger: Marie Fjeld
Tlf 91 90 35 97
annonser@forskerforum.no

Materiell sendes til:
annonse@salgsfabrikken.no
Tlf 47 86 03 43

Annonsen leveres i oppløsning 300 dpi

Avbestilling: 14 dager før materiellfrist
Byråprovisjon 4,5%

Opplag

 • 21 786 (Fagpressens mediekontroll)
 • Utgiver: Forskerforbundet

Våre lesere

Våre lesere er vitenskapelige ansatte ved universiteter, høgskoler, museer og forskningsinstitutter. Dessuten universitetsbibliotekarer, antikvarer, arkivarer og andre som er opptatt av forskning og høyere utdanning.
Våre lesere er best utdannet i landet, de er opinionsskapere og påvirker framtiden.

Vanlige stillingstitler for våre lesere:

 • Forskere/forskningsledere
 • Rektorer
 • Direktører (universitetsdirektører, høyskoledirektører, fakultetsdirektører)
 • Instituttledere/avdelingsledere
 • Professorer
 • Dekaner
 • Doktorer
 • Førsteamanuenser
 • Postdoktorer
 • Stipendiater
 • Konsulenter

Våre lesere jobber med:

 • Forskning
 • Høyere utdanning
 • Kunnskap/kunnskapsformidling
 • Arkiv
 • Bibliotek
 • Museum
 • Helseforetak
 • Nye læreverk
 • Kommunikasjon
 • Tilsettinger av fagpersonell
 • Beslutninger om innkjøp og investeringer

Sektoren for forskning og høyere utdanning

I 2018 ble det utført 38.400 årsverk ved universiteter og høyskoler.