Annonseinformasjon

Alle oppgitte priser ekskl  mva

Annonsering NETT:

Bannerannonser:

 • Topp banner, per uke: Kr 7 500,-  (980 x 150, 580 x 400 mobil)
 • Big board,  per uke: Kr 4 000 kr (580 x 400)

Stilling ledig:

 • Kun nett: Kr 7 500,-.
 • Stillingen ligger ute til søknadsfristens utløp

Annonsering PRINT:

Priser:

 • 1/1 side: Kr 19 900,-
 • 1/2 side: Kr 11 900,-
 • 1/4 side: Kr   6 500,-

Standardformater:

 • 1/1 side: B185 x H250mm
 • 1/2 side stående:    B 90 x H250mm
 • 1/2 side liggende:  B185 x H120mm
 • 1/4 side stående:    B 90 x H120mm
 • 1/4 side liggende:  B185 x H  60mm

Spesialplassering:

 • 15 % i tillegg.

Frister:

Utgave Bestillings- og
materiellfrist
Distribusjon
1-2020 11.12.2019 02.01.2020
2-2020 22.01.2020 03.02.2020
3-2020 19.02.2020 02.03.2020
4-2020 17.03.2020 30.03.2020
5-2020 22.04.2020 04.05.2020
6-2020 20.05.2020 03.06.2020
7-2020 19.08.2020 31.08.2020
8-2020 23.09.2020 05.10.2020
9-2020 21.10.2020 02.11.2020
10-2020 18.11.2020 30.11.2020
1-2021 15.12.2020 05.01.2021

Kontakt

Per-Olav Leth

Opplag

 • 22 314 (Fagpressens mediekontroll)
 • Utgiver: Forskerforbundet

Våre lesere

Våre lesere er vitenskapelige ansatte ved universiteter, høgskoler, museer og forskningsinstitutter. Dessuten universitetsbibliotekarer, antikvarer, arkivarer og andre som er opptatt av forskning og høyere utdanning.
Våre lesere er best utdannet i landet, de er opinionsskapere og påvirker framtiden

Vanlige stillingstitler for våre lesere:

 • Forskere/forskningsledere
 • Rektorer
 • Direktører (universitetsdirektører, høyskoledirektører, fakultetsdirektører)
 • Instituttledere/avdelingsledere
 • Professorer
 • Dekaner
 • Doktorer
 • Førsteamanuensiser
 • Stipendiater
 • Konsulenter

Våre lesere jobber med:

 • Kunnskap/kunnskapsformidling
 • Nye læreverk
 • Kommunikasjon
 • Tilsettinger av fagpersonell
 • Beslutninger om innkjøp og investeringer

Forskningssektoren

I 2005 var den samlede omsetningen til forsknings- og utviklingsarbeid på 30 milliarder kroner. I 2018 ble det utført 38.400 årsverk ved universiteter og høyskoler.