Annonseinformasjon

Annonsering på nettsidene

Priser: (eks mva)

Bannerannonser:
Topp banner, per uke: 5 000 kr  (980 x 150, 580 x 400 mobil)
Big board,  per uke: 4 000 kr (580 x 400)

Stilling ledig,
bare nett: 6 500 kr
tillegg for publisering på førstesiden (logo og stillingstittel) : 900 kr
Stillingsannonsen blir publisert tom. søknadsfristens utløp

Forslag til oppsett:

Del 1: Logo. Navn på virksomhet. Søknadsfrist. E-postadresse for kontakt
Del 2: Profiltekst (hvis man ønsker det)
Del 3: Selve utlysningsteksten

Levering av stilling ledig-annonser

Logo for institusjonen, fortrinnsvis JPG eller GIF. PDF, TIF eller EPS-filer kan også godtas, men der hvor Forskerforum må konvertere og tilrettelegge logomateriell, vil dette tilleggsfaktureres. Teksten leveres som Word-dokument, fortrinnsvis i *.rtf-format. Sendes på e-post til: annonser@forskerforum.no.

Kontakt

Arne Aardalsbakke
Tlf.: 64 87 67 90
Mobil: 90 04 32 82
E-post: annonser@forskerforum.no

 

Annonsering i bladet

Priser: (ikke tillegg for farge)
1/1 side: 19900 kr
1/2 side: 11900 kr
1/4 side: 6500 kr

Standardformater:

(bredde x høyde i mm)

1/1 side: 185 x 250
1/2 side stående:    90 x 250
1/2 side liggende:  185 x 120
1/4 side stående:    90 x 120
1/4 side liggende:  185 x   60

Spesialplassering:

15 % i tillegg.

Frister:

Utgave Bestillings- og
materiellfrist
Distribusjon
1/2018 13.12.2017 02.01.2018
2/2018 24.01.2018 05.02.2018
3/2018 21.02.2018 05.03.2018
4/2018 21.03.2018 03.04.2018
5/2018 25.04.2018 08.05.2018
6/2018 30.05.2018 11.06.2018
7/2018 22.08.2018 03.09.2018
8/2018 19.09.2018 01.10.2018
9/2018 17.10.2018 29.10.2018
10/2018 14.11.2018 26.11.2018
1/2019 12.12.2018 02.01.2019

Materiell

Levér helst annonsen som pdf-fil. Forskerforum kan lage materiell mot avtalt tillegg i prisen. Sendes på e-post til annonser@forskerforum.no.

Kontakt

Arne Aardalsbakke

Tlf.: 64 87 67 90
Mobil: 90043282
E-post: annonser@forskerforum.no

 

Bakgrunnsinformasjon for annonsører

Opplag: 20.637 | +732 ( Fagpressens mediekontroll)
10 utgaver i året.
Utgiver: Forskerforbundet

Leserne

Våre lesere er vitenskapelige ansatte ved universiteter, høgskoler, museer og forskningsinstitutter. Dessuten universitetsbibliotekarer, antikvarer, arkivarer og andre som er opptatt av forskning og høyere utdanning.
Våre lesere er best utdannet i landet, de er opinionsskapere og påvirker framtiden

Vanlige stillingstitler for våre lesere:

Forskere/forskningsledere
Rektorer
Direktører (universitetsdirektører, høyskoledirektører, fakultetsdirektører)
Instituttledere/avdelingsledere
Professorer
Dekaner
Doktorer
Førsteamanuensiser
Stipendiater
Konsulenter

Våre lesere jobber med:

Kunnskap/kunnskapsformidling
Nye læreverk
Kommunikasjon
Tilsettinger av fagpersonell
Beslutninger om innkjøp og investeringer

Forskningssektoren

I 2005 var den samlede omsetningen til forsknings- og utviklingsarbeid på 30 milliarder kroner. I 2005 ble det utført 30.500 årsverk i sektoren. Tallet øker for hvert år.