Annonseinformasjon
LUKK

Annonseinformasjon

Alle priser er oppgitt ekskl. mva.

Annonsering på nett:

Bannerannonser:

 • Topp banner, per uke: Kr 7 500,-  (980 x 150, 580 x 400 mobil)
 • Big board,  per uke: Kr 4 000 kr (580 x 400)

Stilling ledig:

 • Kun nett: Kr 7 500,-
 • Stillingen ligger ute til søknadsfristens utløp

Annonsering på papir:

Priser:

 • 1/1 side: Kr 19 900,-
 • 1/2 side: Kr 11 900,-
 • 1/4 side: Kr   6 500,-

Standardformater:

 • 1/1 side: B185 x H250mm
 • 1/2 side stående:    B 90 x H250mm
 • 1/2 side liggende:  B185 x H120mm
 • 1/4 side stående:    B 90 x H120mm
 • 1/4 side liggende:  B185 x H  60mm

Spesialplassering:

 • 15 % i tillegg.

Frister:

Utgave Bestillings- og
materiellfrist
Distribusjon
1-2022 15.12.2021 03.01.2022
2-2022 19.01.2022 31.01.2022
3-2022 16.02.2022 28.02.2022
4-2022 16.03.2022 28.03.2022
5-2022 27.04.2022 09.05.2022
6-2022 01.06.2022 14.06.2022
7-2022 24.08.2022 05.09.2022
8-2022 21.09.2022 03.10.2022
9-2022 19.10.2022 31.10.2022
10-2022 16.11.2022 28.11.2022
1-2023 14.12.2022 02.01.2023

Kontakt

Salgsfabrikken v/Ann-Kristin Valby (Kikki)

E-post: annonser@forskerforum.no

Mobil: 901 19 121

Opplag

 • 21 828 (Fagpressens mediekontroll)
 • Utgiver: Forskerforbundet

Våre lesere

Våre lesere er vitenskapelige ansatte ved universiteter, høgskoler, museer og forskningsinstitutter. Dessuten universitetsbibliotekarer, antikvarer, arkivarer og andre som er opptatt av forskning og høyere utdanning.
Våre lesere er best utdannet i landet, de er opinionsskapere og påvirker framtiden.

Vanlige stillingstitler for våre lesere:

 • Forskere/forskningsledere
 • Rektorer
 • Direktører (universitetsdirektører, høyskoledirektører, fakultetsdirektører)
 • Instituttledere/avdelingsledere
 • Professorer
 • Dekaner
 • Doktorer
 • Førsteamanuensiser
 • Stipendiater
 • Konsulenter

Våre lesere jobber med:

 • Forskning
 • Høyere utdanning
 • Kunnskap/kunnskapsformidling
 • Nye læreverk
 • Kommunikasjon
 • Tilsettinger av fagpersonell
 • Beslutninger om innkjøp og investeringer

Sektoren for forskning og høyere utdanning

I 2018 ble det utført 38.400 årsverk ved universiteter og høyskoler.