Forskerforum

Kritikk og debatt » Debatt

Samisk offerring. Nedenfor Falkefloget ved Svartnes i Vardø kommune ligger en steinring (d. 4-45 meter) med en steinrøys i midten. Ringen er registrert som en samisk offerring og ligger på en naken morenerygg godt synlig fra alle kanter. I nærheten passerer flere reinstier og en regner med at ringen er knytta til den gamle villreinfangsten i området. Den ligger i et område som er rikt på lignende kulturminner. Foto: Stine Barlindhaug, NIKU.
Her frå Arkeologisk museum i Stavanger. Illustrasjonsfoto: Hung Ngo