Hvem er det som okkuperer Gaza om ikke Hamas?
LUKK

Hvem er det som okkuperer Gaza om ikke Hamas?

Av Christian Gold, forsker på musikk og helse ved NORCE i Bergen og Universitetet i Wien

Publisert 20. februar 2024 kl. 09:45

Gjesteskribent Lorenz Khazaleh påstår at tyske medier ikke fremstiller palestinere som mennesker som lider under krigen, skriver Christian Gold. Han har en annen versjon.

Christian Gold er professor ved Universitetet i Bergen.

Israel–Hamas

Jeg er en tysker som har jobbet i Norge i mange år og leser medier på norsk, tysk og engelsk. Jeg er enig med Lorenz Khazaleh i forrige nummer av Forskerforum i at det er bra å kunne flere språk, men ellers er det lite jeg kan si meg enig i. I motsetning til han skriver jeg nesten aldri om politikk, men velger å gjøre det nå. Kort oppsummert påstår Khazaleh i sitt utrolig ensidige gjestebidrag at tyske medier angivelig ikke fremstiller palestinere «som mennesker med navn som lider under krigen», og krever at det skal være «lov til å bruke ord som ‘okkupasjon’, ‘apartheid’ og ‘folkemord’ i forbindelse med Israel».

Sterke ord når en demokratisk stat prøver å forsvare seg mot stadige terrorangrep.

Ad apartheid

Hamas-regimet i Gaza er en de-facto-regjering som undertrykker kvinner og dreper minoriteter og folk med avvikende mening. Antall jøder som har lov til å bo i Gaza, er null. Siden Israel gikk ut av Gaza i 2006, har det ikke vært et eneste demokratisk valg i Gaza. Israel, derimot, er en demokratisk stat (den eneste i regionen) med likestilling av kvinner og minoriteter, inkludert muslimer og arabere, som har rettigheter, inkludert valgrett, som alle andre.

På hvilken side ser du apartheid?

Ad folkemord

Hamas har som erklært mål å «frigjøre Palestina», som i deres tolkning inkluderer hele Israel, altså Israel uten israelere og jøder. Det samme gjelder Iran og andre arabiske land. De svarer ikke på hvor israelere skal bo – kanskje i Uganda? Iallfall skal de vel være langt vekk, eller kanskje helst døde. Deres mål om en islamsk stat stopper heller ikke der, men inkluderer helst hele verden. Israel, derimot, prøver å hindre at sivilister blir drept, for eksempel ved å varsle på forhånd. De mange som dør, dør fordi Hamas-regimet velger å bruke egen befolkning som menneskelige skjold.

På hvilken side ser du folkemord?

Ad sensur

Medier i vestlige land, inkludert Norge, Tyskland og andre, pleier å skrive mye om israelske angrep på Gaza, men lite eller ingenting om palestinske angrep på Israel. Vanligvis blir det at et israelsk angrep var et (for)svar som etterfulgte et palestinsk angrep, enten ikke nevnt eller bare nevnt i en liten fotnote på slutten av meldingen. Når jeg går gjennom gatene i Bergen, ser jeg mange plakater som krever «stopp bombingen av Gaza», men ikke en eneste som krever «stopp bombingen av Israel». Ensidig fokus på Israel omfatter også FN (slå opp «UN agenda item 7») – ikke så overraskende at folk i Israel opplever FNs troverdighet som svekket når det er flere fordømmelser av Israel enn av Iran, Syria og Nord-Korea til sammen. Da jeg var i Israel i 2008, altså midt i en «fredstid», og vi var på vei fra Dødehavet til Tel Aviv, sa min kollega: La oss ikke ta til venstre her, for da kommer vi til Sderot, hvor rakettene fra Gaza kommer inn. Ingen ting i media om dette. Jeg må også si at jeg ville være litt redd for å gå i et tog som støtter Israel, for du vet aldri om det kommer en gærning med en bombe eller kniv. En spesielt drastisk form for sensur. Hvis du derimot «bruker palestinaskjerf og roper ‘våpenhvile nå’», som Khazaleh skriver, er vel ikke dette en risiko. Siden Arafat har palestinaskjerf vært et symbol for å «frigjøre» hele Israel fra israelere (han brukte å ha skjerfet som en trekant, som formen på Palestina inkludert Israel). I motsetning til mange på politisk venstreside forstår nynazister som bærer skjerfet, den antisemittiske betydningen veldig godt. Dette kan du lese om på tysk Wikipedia-side, mens den norske sier ingenting og den engelske lite om det.

På hvilken side ser du sensur?

Ad okkupasjon

Israel gikk fullstendig ut av Gaza i 2006, bare for å se at Hamas-regimet brukte energien sin på raketter og tunneler i stedet for å hjelpe sin egen befolkning. Fra 2006 til 2023 var det ikke et eneste demokratisk valg og lite utvikling av sivil infrastruktur. Gaza har fått mye utviklingshjelp fra mange land. Men hvordan kan det ha seg at Gaza ikke er i stand til å skaffe befolkningen mat, vann og helsetjenester, men fint klarer å få raketter, som i skrivende stund fortsatt skytes mot Israel, og fortsatt uten at internasjonale medier skriver så mye om det? Det må jo være litt feil prioriteringer overfor egen befolkning – en dårlig regjering, spør du meg. Regimet nøler ikke med å drepe dem i egen befolkning som våger å kritisere dem.

Hvem er det som okkuperer Gaza om ikke Hamas?

Oppsummert

Hamas-regimet er imot alt Norge står for. Ingen tviler på at palestinere som bor i Gaza, lider under situasjonen. Men spørsmålet er jo hva som må til for å endre på den. Hamas-regimet har brukt sine krefter på tunneler og raketter. Hvorfor er bildet i norske (og andre lands) medier så ensidig? Kanskje fordi det er 100 ganger så mange muslimer som jøder i verden (1,9 milliarder mot 15 millioner, ifølge Wikipedia). Noen muslimske land er i strid med hverandre og trenger en felles fiende. Noen likte ikke fredsprosessen med Israel som var på godt spor i flere muslimske land før 7. oktober.

De som krever «våpenhvile» fra Israel, mens de ikke nevner Hamas’ fortsatt pågående angrep, støtter fortsettelsen av et svært urettferdig regime i Gaza.

  • Les også: