Vil du forske på risikoen for ulykker i arbeidslivet med VR og eye-tracking?
LUKK

Vil du forske på risikoen for ulykker i arbeidslivet med VR og eye-tracking?

Arbeidsgiver: Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI)
Stillingstittel: STAMI søker PhD-stipendiat til nytt prosjekt
Frist: Snarest
Ansettelsesform: Engasjement

STAMI søker PhD-stipendiat til nytt prosjekt

Om gruppen

Du vil bli en del av gruppe for Arbeidspsykologi og -fysiologi (APF). APF er en tverrfaglig gruppe bestående av forskere og andre ansatte med kompetanse innen arbeidspsykologi, arbeidsfysiologi, epidemiologi og sosiologi.

Vi forsker på hvordan faktorer i arbeidet påvirker helsen gjennom psykologiske, sosiale og biologiske mekanismer.

Om prosjektet 

Nattarbeid gir søvnighet, fatigue og nedsatt oppmerksomhet. For å bedre forstå disse sammenhengene, er det behov for objektive målinger. Ved hjelp av virtual reality (VR) skal prosjektet utvikle en relevant virtuell arbeidssituasjon, samt en testpakke med måling av fatigue og oppmerksomhet gjennom en arbeidsøkt.

Testing vil foregå både i lab og ute i virksomheter. Prosjektet vil også undersøke ulike biomarkører fra blod og spytt.

Arbeidsoppgaver

 • Delta i utviklingen av metoder basert på VR, okulometri, pupillometri
 • Samle inn forskningsdata i lab og i felt og gjennomføre analyser
 • Publisere forskningsresultater i vitenskapelige tidsskrifter og formidle dem til viktige målgrupper.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Godkjent mastergrad eller tilsvarende med karakter B eller bedre innen fysiologi, psykologi, nevrovitenskap, medisin, bioinformatikk, biostatistikk eller biomatematisk modellering. Masterstudenter som ferdigstiller mastergrad denne våren vil vurderes gitt at de ved godkjent mastergrad oppfyller kriterier til opptak i PhD-program.
 • Gode ferdigheter i norsk (eller annet skandinavisk språk) og engelsk, muntlig og skriftlig.

Det er ønskelig med:

 • Erfaring fra eksperimentelle studier med eye-tracking, okulometri, pupillometri eller fysiologiske målinger
 • Førerkort for bil
 • Erfaring fra blodprøvetaking, eller at man er villig til å kurses i dette.

Personlige egenskaper:

 • Du er nysgjerrig, initiativrik og har er motivert for fordypning i faglige problemstillinger
 • Evne til faglig samarbeid
 • Du evner å jobbe målrettet, analytisk og selvstendig
 • Trives både med en variert arbeidsdag bestående av praktiske og teoretiske oppgaver og samtidig gjentatt kontakt med deltakere og kontakter ved ulike virksomheter.

Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi tilbyr

 • Selvstendige og varierte arbeidsoppgaver i et godt uformelt og inkluderende arbeidsmiljø
 • Pensjonsordning gjennom Statens pensjonskasse, en av de beste pensjonsordningene i Norgesom tilbyr gode forsikringsordninger og mulighet for boliglån
 • God og rimelig kantine
 • Tilgang til treningsrom
 • Fleksibel arbeidstid med sommer- og vintertid
 • Betalt mobilabonnement gjennom Phonero (Telia)
 • Fine lokaler sentralt på Majorstuen.

Stillingen er en midlertidig tre-årig heltidsstilling, som lønnes i henhold til Hovedtariffavtalene i Staten og STAMIs lønnspolitikk i stillingskode 1017 som stipendiat.

Plassering av lønn er avhengig av utdanning og kvalifikasjoner.

Fra lønnen innbetales 2 % pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse, noe som gir deg mange goder i tillegg til livsvarig alderspensjon og AFP. Du kan lese mer om ansattgodene dine her.

Ved ansettelse er det seks måneders prøvetid.

Ytterligere informasjon om Statens arbeidsmiljøinstitutt finnes på våre nettsider: www.stami.no

Generelle opplysninger 

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Prosjektleder/seniorforsker Dagfinn Matre, tlf. 23 19 52 15, e-post: dagfinn.matre@stami.no
 • Gruppeleder/forsker Håkon A. Johannessen, tlf. 23 19 51 48, epost: hajo@stami.no

For opplysninger om søknadsprosessen kan du kontakte:

Søknadsfrist: Søknader vurderes løpende.

Tiltredelse: etter avtale.

Om arbeidsgiveren

Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) er det nasjonale kunnskapsorganet på arbeidsmiljø- og helseområdet. Vi er en underliggende etat av Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Visjonen vår er at norsk arbeidsliv skal være i stand til å forebygge sykdom og fremme god helse og skape verdier gjennom å utvikle bærekraftige arbeidsmiljøer.
Virksomheten omfatter forskning, utredning, undervisning, rådgivning og kommunikasjon. Vi tilbyr en spennende og utviklende arbeidsplass med ca. 140 ansatte, hvorav halvparten har eller er i ferd med å avlegge doktorgrad. STAMI-forskere har på 2000-tallet publisert ca. 1.100 vitenskapelige publikasjoner.

Søk på stillingen her