KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning søker forsker
LUKK

KIFO, Institutt for kirke-, religions- og livssynsforskning søker forsker

Søknadsfrist: 1. mai 2024

Vi søker en samfunnsvitenskapelig forsker med kvantitativ metodekompetanse og gjerne også med erfaring fra kirke-, religions- eller livssynsforskning. Vi søker en forsker med et høyt publiseringsnivå som kan jobbe tverrfaglig og bidra til KIFOs forskning på religion og livssyn i dagens Norge. Forskeren vil inngå i et stort faglig nettverk og delta i nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter. Kvinner og personer med minoritetsbakgrunn oppfordres til å søke. Førstestillingskompetanse er ønskelig. Fullstendig utlysning: www.kifo.no.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Sven Thore Kloster
sven.thore.kloster@kifo.no
tlf. 48 25 68 47

Søk på stillingen her