Nyheter » Politikk

rna Solberg og Jonas Gahr Støre på et arrangement i regi av Akademikerne i 2017. Foto: Julie Brundtland Løvseth
Sandberg, Nina (vidnes)
Nybø Iselin Foto Julia Loge
Guro Lind september 2018 Foto: Julia Loge
vikingskip og Håkon Glørstad Foto: Aksel Kjær Vidnes og UiO
Iselin Nybø kontaktkonferanse 15.01.2019 Foto: Julia Loge
nybø, iselin (vidnes)
Bråten, Ole Aastad (Anne Marte Før)