Forskere med opprop for å bevare norsk naturskog
LUKK

Forskere med opprop for å bevare norsk naturskog

Av NTB

Publisert 5. februar 2024 kl. 14:40

167 forskere fra ulike institusjoner, blant annet NINA, NIBIO, NMBU og UIB, har lansert et opprop for bevaring av naturskog i Norge.

– Manglende dokumentasjon og betydelig årlig hogst i naturskoger kan medføre irreversible tap av naturverdier i norsk skog om ikke en mer komplett kartfesting kommer på plass i nær fremtid, står det i pressemeldingen.

Forskerne har bedt regjeringen gjennomføre en kartfesting av de siste naturskogene innen utgangen av 2025.

De ønsker at kartleggingen gjøres tilgjengelig for allmennheten gjennom Naturbase eller en tilsvarende åpen, digital tjeneste.

– Stortinget har allerede vedtatte mål for å bevare naturverdier i skog, men vi i fagmiljøene ser at en snarlig komplettering av dokumentasjon og kartgrunnlag er nødvendig for å kunne følge opp målene i praksis, skriver de videre.

Initiativtakere til oppropet er seniorforsker Erik Framstad (NINA) og Bjørn Økland (NIBIO), samt professor Anne E. Bjune (UiB), Dag O. Hessen (UiO), Mikael Ohlson (NMBU), og Anne Sverdrup-Thygeson (NMBU). Oppropet har fått faglig meget bred støtte fra forskere ved 17 institutter og institusjoner. Til sammen 167 personer støtter oppropet. Deriblant 55 professorer, 48 forskere, og 18 førsteamanuenser. Her er det verdt å merke seg at flere nasjonalt ledende forskere innen skog- og økologifagene er representert, står det i pressemeldingen.

  • Les også: