939 ansatte i nordisk akademia har signert opprop om akademisk boikott av Israel
LUKK

939 ansatte i nordisk akademia har signert opprop om akademisk boikott av Israel

Av Signy Grape

Publisert 21. november 2023 kl. 15:45

«Det er velkjent at israelske akademiske institusjoner er engasjert i statens militære strukturer», står det i oppropet, signert en rekke vitenskapelige og administrativt ansatte i de nordiske landene.

«Vi er nå vitne til at volden eskalerer til det FN-representanter advarer om som et begynnende folkemord og en etnisk rensing av palestinere i Gaza.», står det i oppropet publisert i den danske avisa Information 15. november.

Erklæringen er svar på et åpent brev fra Universitetet i Birzeit på Vestbredden, adressert til internasjonale akademiske institusjoner.

Annonse

«Vi sørger dypt over alle palestinske og israelske sivile drept siden 7. oktober», og vi kan ikke «stilletiende se på at den israelske stat dreper tusenvis av sivile palestinere».

Ifølge oppropet ligger det et ekstra ansvar på akademikere om å si ifra:

«Som akademikere og forskere er vi klar over vitenskapens makt til å legitimere og delegitimere vold. Vi mener det er vårt ansvar å bygge solid historisk og vitenskapelig kunnskap som kan bidra til en mer rettferdig verden, og å bruke ressursene og plattformene våre til å handle og tale mot brutalitet som følge av imperialisme, kolonialisme og folkemord.»

Akademisk boikott

Foruten å oppfordre til øyeblikkelig våpenhvile og å gjenopprette humanitær hjelp, oppfordrer underskriverne de nordiske akademiske institusjonene om å kreve en boikott av samarbeid med israelske akademiske institusjoner. Dette skal gjøres «inntil Israel avslutter sin krig mot Gaza og setter en stopper for sin ulovlige okkupasjon av og apartheidstyret i Palestina.»

Underskriverne begrunner boikotten med at israelske akademiske institusjoner er engasjert i statens militære strukturer, våpenindustri og i utviklingen av våpenteknologier, samt at de systematisk undergraver ytringsfriheten til palestinske akademikere og retten til utdanning for palestinske studenter.

Boikotten skal ikke gjelde samarbeid med individuelle israelske forskere som tar avstand fra Israels okkupasjonen. På den andre siden oppfordres det om å øke samarbeidet med og støtten til palestinske forskere og studenter, som «opplever konsekvenser av å uttale seg mot den israelske statens brudd på folkeretten.»

Trekke økonomiske investeringer

Videre er det en oppfordring om å trekke alle økonomiske investeringer i israelske, ulovlige bosetninger:

«Som forskere er vi alvorlig bekymret over at flere skandinaviske universiteter har økonomiske investeringer i både israelske selskaper som befinner seg i ulovlige bosetninger og i selskaper som produserer teknologier for å opprettholde apartheidsystemet.»

– Vestlige land er medskyldige

Underskriverne peker på den folkerettstridige okkupasjonen av palestinsk land som kilden til volden og krigen.

De skriver at vestlige land er medskyldige i det som nå skjer fordi okkupasjonen har blitt fremmet gjennom «støtte fra det vestlige internasjonale samfunnet og dets ledere, institusjoner og finansielle aktører; for øyeblikket ser vi hvordan vestlige makter blokkerer forsøk på våpenhvile.»

Flere norske underskrifter

Flere norske underskrifter er å finne på listen, blant annet:

  • Bård Lahn, postdok ved Universitetet i Oslo
  • Fazilat Siddiq, professor ved Universitetet i Sørøst-Norge
  • Fredrik Svensk, førsteamanuensis ved Kunsthøgskolen i Oslo
  • Hege Hermansen, professor ved Oslomet
  • Marie-Louise Damen, førsteamanuensis ved Politihøgskolen
  • Hilde E. Restad, førsteamanuensis ved Oslo Nye Høyskole
  • Roar Høstaker, professor, ved Høgskolen i Innlandet
  • Ann Therese Lotherington, professor ved UiT Norges arktiske universitet
  • Siri Øyslebø Sørensen, professor ved NTNU
  • Minoo Koefoed, seniorforsker ved NUPI

Les også: