Flere eksperter er kritiske til den nye arealbegrensningen på statlige arbeidsplasser. I kveld kan du se NRK Brennpunkt-dokumentaren.

Stillingsannonserse alle stillingsannonser

Iselin Nybø mener koblingen mellom skolepenger og foretaksmodellen er et blindspor.

Navn på tidligere studenter, fødselsdato og e-post er på rektrutteringsfirmaets ønskeliste. Studentene vil gjerne velge selv hvor mye som utleveres.

Landsmøtet til Norsk Studentorganisasjon vedtok resolusjonen «Høyere utdanning er en statlig oppgave». Den nyvalgte lederen mener et nytt studentopprør kan bli nødvendig.

Bokanmeldelser

Velskriven historie om Kunnskapsdepartementet, men forfattaren held vala sine løynde.

Kronikk

Hvordan unngå at forskningsdata går tapt, ikke minst når forskere går av med pensjon? Kronikkforfatterne slår et slag for god datahåndtering.

Debatt

Tallene viser at vi er på rett vei, men også at stegene er kortere og takten lavere enn jeg skulle like, skriver Dag Rune Olsen om midlertidige ansettelser.

Utvalgte saker

Twitter

Siste kommentarer

Siste artikler

En god, men litt blodfattig, oversikt over hva som truer den akademiske friheten, sett fra professorstolen.

En behagelig beretning på og mellom linjene om en gavmild kunstsamler.

Levekårsundersøkelsen for kulturtidsskrifter er ikke akkurat lystig lesning.

Europa kan spare minst 170 millionar euro på å gå over til open tilgang til forsking. Det viser den første europeiske kartlegginga av utgifter til vitskaplege tidsskrift.

Sikkerhetsekspert mener norske universiteter tar en risiko i Kina. – Sannsynligheten for at de blir hacket er stor.

En artikkel fra 1982 ga Storstad helt andre perspektiver på sykefravær og åpnet øynene hennes for hva kvalitativ samfunnsvitenskapelig metode kan gi av innsikt, som ikke kan fanges inn med kvantitative metoder.  

LØNNSOPPGJØRET: Forskere, stipendiater og postdoktorer har fått dårligere råd.

For å få til en reel forbedring av andelen midlertidige må det tenkes nytt, skriver Svein Stølen.

Tallene viser at vi er på rett vei, men også at stegene er kortere og takten lavere enn jeg skulle like, skriver Dag Rune Olsen om midlertidige ansettelser.

Last ned siste utgave av Forskerforum på PDF

Det hjelper ikke å stå samlet hvis vi ikke er villige til å bruke kraften det kan innebære, skriver redaktør Aksel Kjær Vidnes.

Det er paradoksalt at en regjering med ønske om å gi utdanningsinstitusjoner mer institusjonell frihet, heller velger å tråkke på sektoren med kompromissløs symbolpolitikk, skriver NSO om nikabforbudet.

– Det viktigste for henne var å bli trodd, og det er hun blitt nå, sier advokat John Christian Elden.

Myndighetenes fokus på fusjoner av universiteter og høyskoler har uheldige konsekvenser, skriver kronikkforfatterne.

Prorektor ved UiO, Gro Bjørnerud Mo reagerer hvordan regjeringen vil detaljstyre sektoren med et forbud mot ansiktsdekkende plagg. Hun vil fortsette kampen mot nikab-forbudet.

138 personer har skrevet under på at «UiS sin samarbeidsavtale med det israelske universitetet Technion må avvikles». Onsdag kom det opp i Stortinget.

Mange snakkar om dei norske helseregistera som forskingsgullgruva vår, men informasjonen ligg nedgraven i byråkrati. Ventetida for å få data ligg langt over dei lovbestemte fristane.

Noreg har mange register med helseopplysingar som forskarar kan søke om å bruke til forskingsprosjekta sine.

Lørdag demonstrerer forskere i USA igjen. Men i Norge er det ikke planlagt tilsvarende demonstrasjoner som i fjor.

Faglærer på IT-sikkerhet reagerer på at en rekke e-poster med personopplysninger har ligget ute på NTNU Gjøviks hjemmesider. Universitetet er nå i dialog med Datatilsynet.