Forskerforbundets representantskapsmøte:
Statsbudsjett 2019:
Ledervalg i Forskerforbundet: