Det finnes strategier for å lykkes, men også strategier for å mislykkes. Her er et knippe av dem.

Stillingsannonserse alle stillingsannonser

Forskingssektoren er avventande positiv til endringane som er varsla i neste EU-rammeprogram for forsking og innovasjon.

Arbeiderpartiets Nina Sandberg kritiserer forslaget til revidert statsbudsjett for manglende satsning på studieplasser og forskning.

Postdoktorstillingane har vorte misbrukte i årevis, meiner Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet. No jublar dei over det nye forslaget frå Underdal-utvalet.

Bokanmeldelser

Levekårsundersøkelsen for kulturtidsskrifter er ikke akkurat lystig lesning.

Kronikk

Bør undervisning vektlegges mer ved professoropprykk? Nei, mener innleggsskriverne.

Debatt

Jeg oppfordrer Forskningsrådet til en time-out for BALANSE for å bringe 158 millioner-kroners-programmet på rett spor.

Notiser

Bakgrunnen er varsel om det psykososiale arbeidsmiljøet ved Norsk senter for forskningsdata.

Utvalgte saker

Twitter

Siste kommentarer

Siste artikler

Se lekkasjene til forskning og høyere utdanning fra revidert nasjonalbudsjett her.

Ekspertutval foreslår å overføre næringsretta forskingsmidlar til fylka. Uheldig, meiner Forskingsrådet. Men forskingsinstituttet IRIS støttar forslaget.

Den nyvalgte lederen for landets største studentorganisasjon vil kjempe mot foretaksmodellen i akademia. Håkon Randgaard Mikalsen utelukker ikke studentstreik.

Ett av årene skal brukes til undervisning og veiledning, ifølge utvalget som har sett på karriereveier i akademia.

Beyoncé og Jay Zs selskap Tidal truet med å saksøke NTNU etter avsløring i Dagens Næringsliv.

Eit utval leia av Arild Underdal foreslår å fase ut dosentløpet i høgare utdanning. Utvalet vil ha eit nytt forskar/lektor-løp.

Stadig færre legar underviser medisinstudentar i anatomi. Dei taper i konkurranse med andre forskarar.

Foretaksutredning: Iselin Nybø hadde forventet større takhøyde for debatt og er bekymret for at det oppstår sannheter som ikke stemmer.

Kvinnelige professorer bruker mer tid på administrasjon enn sine mannlige kollegaer.

Last ned siste utgave av Forskerforum på PDF

Både studenter og politikere ønsker mer pedagogisk bruk av digital teknologi i undervisningen. Her gir tre fremragende undervisere deg sine tips.
(Foto: Johan Røed)

Kroniske sykdommer, psykiske problemer og lærevansker er det norske studenter sliter mest med, ifølge fersk undersøkelse. Norsk studentorganisasjon er ikke overrasket og har flere løsninger på problemet.

Korleis skal Noreg dyrke fram og vedlikehalde framifrå forskingsmiljø? Det måtte forskingsministeren svare på i Stortinget.

Regjeringens utredning av forholdet mellom universiteter og staten må avgrenses til forbedringer innenfor dagens modell, mener LO.
Nils Kristian Bogen foto USN

Høgskolen i Sørøst-Norge har fått universitetsstatus.

I statsråd i dag ble Høgskolen i Sørøst-Norge godkjent som Universitetet i Sørøst-Norge.

EUs langtidsbudsjett legg opp til å bruke meir pengar på forsking, men mindre enn mange hadde vona.

De siste tallene fra Horisont 2020 viser at søknader med norsk deltakelse i gjennomsnitt lykkes bedre enn gjennomsnittet.

– Teori og praksis heng betre saman i den nye lærarmasteren, seier forskar ved UiT. Men studentane jobbar ikkje meir enn før.
Karin Andersen, SV. Foto: Stig Weston

SVs Karin Andersen tar debatten om åpent kontorlandskap til Stortinget.