Stortingets øvrige partier er skeptiske til regjeringens mulighetsstudie om foretaksmodell eller andre tilknytningsformer.

Stillingsannonserse alle stillingsannonser

Statsansatte får 2,8 prosent samlet lønnstillegg, men arbeidet med å endre hele lønnssystemet fortsetter.

– Vi er for dårlige på karriereveiledning for yngre forskere, erkjenner prorektor Margareth Hagen ved Universitetet i Bergen.

Er staten i ferd med å gjøre seg så effektiv at folk ikke kan jobbe der?

Bokanmeldelser

Bli med på en opplevelsesrik tur gjennom norsk sykkelhistorie!

Kronikk

Hvordan unngå at forskningsdata går tapt, ikke minst når forskere går av med pensjon? Kronikkforfatterne slår et slag for god datahåndtering.

Debatt

Hvordan ledelsen ved institusjonen sikrer at medarbeiderne blir hørt, er opp til institusjonen selv, skriver Statsbyggs kommunikasjonsdirektør Hege Njaa Aschim.

Notiser

3. årsstudentene på medisin på NTNU fikk fasitsvar på rundt 20 av 115 spørsmål på eksamensoppgaven.

Utvalgte saker

Twitter

Siste kommentarer

Siste artikler

Meklingen gikk nesten 17 timer på overtid, men partene ungikk streik i statens lønnsoppgjør.

Meklingen i statsoppgjøret pågår stadig torsdag ettermiddag, og det kan enda ta noe tid før det kommer en avklaring, opplyser Forskerforbundet.

6000 statsansatte som er varslet tatt ut i streik, må foreløpig belage seg på å gå på jobb.

1412 ansatte ved universiteter og høyskoler kan bli tatt ut i streik fra torsdag morgen dersom partene ikke blir enige i lønnsforhandlingene i natt.

Forskere som er skyggesøkere og sniker unna kritiske analyser fra den offentlige debatten. Disse problemene med innovasjonsprosjekter i offentlig sektor må vi diskutere, skriver innsenderne.

Fra tre universiteter er over 60 prosent av artiklene åpent tilgjengelig. Men potensialet er større, ifølge Kunnskapsdepartementet.

Tidligere leder av Forskerforbundet Knut Schrøder mener pensjonistmedlemmer diskrimineres.

Se hvor arbeidet stopper dersom Unio og staten ikke blir enige i lønnsoppgjøret.

Det er egentlig en god nyhet når studentene ikke blir ferdige på normert tid.

Last ned siste utgave av Forskerforum på PDF

En praktisk og bevisstgjørende bok om selvledelse, pakket inn i oppdatert teori og empiri.

En bok som spriker fra forvanskede selvfølgeligheter til oppløftende case-studies.

Få, men viktige innsikter om ei av vår tids store sekulære religionar: «Leiarskap».

Forskingssektoren er avventande positiv til endringane som er varsla i neste EU-rammeprogram for forsking og innovasjon.

Arbeiderpartiets Nina Sandberg kritiserer forslaget til revidert statsbudsjett for manglende satsning på studieplasser og forskning.

Postdoktorstillingane har vorte misbrukte i årevis, meiner Akademiet for yngre forskere og Forskerforbundet. No jublar dei over det nye forslaget frå Underdal-utvalet.

0,7 millioner til videreutdanning for jødiske veivisere ved Oslomet er blant nyhetene i revidert nasjonalbudsjett.

Tidligere professor Nils Rune Langeland mener Universitetet i Stavanger ga ham sparken på ulovlig grunnlag.

Sp-politikar meiner det har utvikla seg ein fryktkultur i Arkivverket. Men fleire av dei tillitsvalde er ueinige.

Se lekkasjene til forskning og høyere utdanning fra revidert nasjonalbudsjett her.