Hoel vurderer å fjerne karakterkrav for sykepleieutdanning
LUKK

Hoel vurderer å fjerne karakterkrav for sykepleieutdanning

Av Julia Loge

Publisert 15. februar 2024 kl. 16:18

Problemene med å rekruttere nok sykepleiere gjør at systemet må endres, sier statsråd Oddmund Hoel.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel møtte i Stortingets muntlige spørretime onsdag 14. februar. Der spurte Kari-Anne Jønnes fra Høyre om han er enig med en uttalelse fra Arbeiderpartiets Lise Selnes om at karakterkravene for å komme inn på lærer- og sykepleierutdanningene bør fjernes.

Hoel viste til Opptaksutvalgets rapport fra høsten 2022 og sa at han kan slutte seg til at vi prinsipielt bør unngå nivåkrav for opptak til lærer- og sykepleierutdanningene.

Ønsker flere studenter

Nesten 2000 studieplasser sto tomme på lærer- og sykepleierutdanninger i høst, samtidig som blant annet Høgskolen på Vestlandet (HVL) fikk avslag da de søkte om dispensasjon fra kravet om karakteren 3 i matte og norsk for å komme inn på sykepleie.

– Det er nødvendig å ta opp flere søkere til utdanningene enn vi har gjort de siste årene. Endrede opptakskrav kan gi flere studenter, sa Hoel i debatten.

– Jeg ser det som mest aktuelt å vurdere å fjerne nivåkravene til sykepleierutdanningen. For lærerutdanningene er konsekvensene mer usikre. Lærere må være sterke i fagene de skal undervise i, og masterutdanningene har høye krav til gjennomføring, sa han videre.

I 2022 ble kravene til opptak på lærerutdanningen lettet litt på, fra å kreve fire i matematikk til å kreve karakteren tre hvis en har 40 skolepoeng. Ifølge Hoel har det grepet gitt 1800 flere kvalifiserte søkere.

Tas opp i stortingsmelding

27 av 38 studiesteder for sykepleie hadde ikke andre krav enn det fastsatte kravet om karakteren 3 i norsk og matematikk. Det vil si at alle søkere kom inn hvis de kom seg over den terskelen.

I løpet av våren skal Kunnskapsdepartementet legge fram en stortingsmelding om opptak til høyere utdanning, og Hoel sier diskusjonen vil bli fulgt opp der.

– Det er helt klart at i den situasjonen som nå har oppstått, med såpass store utfordringer når det gjelder rekruttering, er vi nødt til også å vurdere nivåkravene. Men jeg har i dag ikke et klart ja- eller nei-svar på hva vi vil gjøre, og eventuelt om vi vil gjøre det. Det vurderer vi nå i forbindelse med stortingsmeldingen om opptakssystemet og stortingsmeldingen om profesjonsutdanningene. Men det er rimelig klart for oss at vi ikke kan fortsette som vi har gjort i dag, med den rekrutteringssituasjonen som vi ser.

  • Les også: