Lærer «sjukepleienorsk» på kurs

Å arbeide med fagspråk er særleg viktig i profesjonsutdanningar som sjukepleie. Fleire institusjonar har sett i verk tiltak for å styrke språkkompetansen til studentane.